Markförhållanden och hydrologi

Vägen måste kunna dräneras väl. Höjdkurvor och flygbilder är bra hjälpmedel att börja med.

Leta dränerande platser

De bästa förhållandena för att bygga vägar hittar vi i lagom branta sluttningar och på åsryggar. Den första analysen gör man genom att titta på höjdkurvor och flygbilder. Åsryggar gör att det är lätt att dränera vägen. Att terrassen är torr är avgörande för bärigheten på vägen. På åsryggar hittar vi också ofta de bästa byggmaterialen.

Sänkor koncentrerar vatten och risken för dåliga vägbyggnadsmaterial ökar. Nära vattendrag ligger grundvattenytan högt, och där blir bärigheten sämre än högre upp i terrängen.
Kommer man för högt upp i sluttningar kan jorddjupet bli grunt, och det kan bli mycket dyrt att bygga väg om man måste spränga eller tillföra för stora mängder material.

Konkava och konvexa marker

Där marken är konvex ligger grundvattenytan på ett jämndjup, och området fungerar som ett inströmningsområde av grundvatten. Det är därför lämpligt att lägga en väglinje här. När marken är konkav kommer vatten att koncentreras till de nedre delarna, utströmningsområdet. Vägar i nedre delen av en konkav sluttning kommer att vara svåra att hålla torra, och bärigheten påverkas negativt. 

Konvex och konkav mark. Illustration Per Hallgren.

Illustration Per Hallgren.

Bygg vägen där landskapet sprider ut vattnet

Vissa landskapsformer koncentrerar vatten, medan andra sprider ut det. Väg bör byggas där landskapsformen sprider ut vattnet. Om man måste dra vägen i sänkor som koncentrerar vattnet, bör man dels vara noga med dikesprojekteringen, dels öka överbyggnaden något.

Väg och vattenrörelser. Illustration Per Hallgren.

Illustration Per Hallgren.

Senast korrigerad: 2016-11-12
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)