Lönsamheten i gödsling

Med verktyget Gödslingskalkyl kan du själv beräkna om det lönar sig att gödsla olika bestånd. Ålder, bördighet och beståndets kvalitet har betydelse.
Helikoptern lyfter med ett lass gödsel
Bild: Mike Bobik

Verktyget Gödslingskalkyl räknar ut hur mycket extra virke en skogsgödsling med kväve ger och hur lönsam investeringen är.

Gödsling är den enda skogsvårdsåtgärd som kan skapa mer virke på kort sikt. En gödsling med 150 kilo kväve per hektar kan på tio år ge en ökad tillväxt med upp till 20 kubikmeter per hektar, beroende på bestånd och läge i landet. Den ekonomiska avkastningen kan vara 10-15 procent per år, vilket är svårslaget i skogliga sammanhang.

Men det är inte alltid gödsling lönar sig. Om beståndet är luckigt, växer på för mager eller för bördig mark eller innehåller mycket löv kan gödslingen bli en förlustaffär. Det finns också bestånd som inte bör gödslas av miljöskäl.

Gödslingseffekterna bygger på Skogforsks prognosfunktioner för skogsgödsling. Underlaget är cirka 1000 försöksytor väl spridda över landet.

Exempel på resultat från Gödslingskalkyl

Gödsling görs 10 år före slutavverkning av en tallskog på ståndortsindex T24 i Dalarna. Gödslingen kostar här 3000 kronor per hektar.

  ogödslat gödslat
Virkesvolym vid slutavverkning, m3sk/ha 428 446
Volymökning på grund av gödslingen, m3sk/ha   18
Rotnetto vid slutavverkning, kr/ha 139000 148000

Mervärde på grund av gödsling

  9000
Förräntning (internränta) av gödslingen   11,4%
Kostnad för att skapa en extra kubikmeter virke   170 kr

 

Beräkna gödslingseffekten - en film

Filmen ger en introduktion till verktyget Gödslingskalkyl. 3:45 min.

Senast korrigerad: 2021-11-16
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)