System för grotskörd - en översikt

Det finns olika system för att ta hand om groten. Här presenteras varianter av två olika metoder som alla börjar med en bränsleanpassad avverkning där groten läggs upp i högar på hygget.
Flisning av den torkade groten
Bild: Skogforsk

Det finns två principiellt olika metoder för uttag, torkning, sönderdelning och transport av grot till slutförbrukaren. För båda metoderna finns flera varianter i olika delsteg. Båda metoderna börjar med en bränsleanpassad avverkning där groten läggs upp i högar på hygget. Man kan sedan välja om man låter groten torka på hygget eller om den ska skotas fram färsk. Andra möjligheter till skogsbränsleuttag finns också, exempelvis som uttag av hela träd eller långa toppar med grenarna kvar.

Läs mer om olika system för sönderdelning (flisning) och transport.

1. Skogsflis

Grotskotning - lagring i välta - sönderdelning på hygge eller avlägg - transport med containerbil, flisbil eller huggbil till terminal.

System för grothantering 1. Rose-Marie Rytter.

 1. a) Efter att grothögarna torkat en säsong transporteras groten ut av en grotskotare till avlägg.
  b) Grothögarna skotas ut färska i samband med avverkningen.
 2. Groten lagras i vältor och kan få torka ytterligare en tid innan den flisas.
 3. Flisning görs på avlägg med traktormonterad eller lastbilsmonterad flishugg.
 4. Flisen transporteras med flisbil, containerbil eller i huggbilens eget lastutrymme. Flisen kan också placeras på någon form av duk på marken och därefter transporteras med självlastande skopbil.
 5. Flisen transporteras antingen till terminal eller direkt till slutkund.

2. Helgrot

Grotskotning - lagring i välta - grottransport till mottagare - sönderdelning hos mottagare.

System för grothantering 2. Rose-Marie Rytter.

 1. a) Efter att grothögarna torkat en säsong transporteras groten ut av en grotskotare till avlägg.
  b) Grothögarna skotas ut färska i samband med avverkningen.
 2. Groten lagras i vältor.
 3. Groten transporteras vidare med grotbil till terminal eller slutkund.
 4. Groten flisas eller krossas vid mottagningsplatsen.
Senast korrigerad: 2020-03-09
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)