Hyggesfritt och rennäring

För renarnas vinterbete är skogens hänglavar och markens renlavar viktiga. Hyggesfria metoder kan gynna rennäringen.
Bild: Leif Jougda

I norra Sverige bedrivs rennäring och skogsbruk inom samma område. För renarnas vinterbete är skogens hänglavar, och även marklavar, oerhört viktiga.

Hyggesfritt skogsbruk är gynnsamt för renen. Mängden hänglavar kan till och med öka efter de återkommande huggningarna, eftersom mer ljus släpps ner i beståndet.

För rennäringen är avsaknaden av hyggen också positivt. Markberedning på hyggena minskar mängden marklavar, och på hyggena kan snön packas hårdare så att lavarna blir svårare att komma åt.

Läs mer om skogsbruk och rennäring

Senast korrigerad: 2017-04-19
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)