Det biologiska kulturarvet

Värna det biologiska kulturarvet i miljön kring bebyggelselämningarna. Det ger en ökad variation i landskapet och fungerar som signal att här finns en kulturmiljö som även innehåller andra lämningar.
Det biologiska kulturarvet, ett klipp ur filmen Skogens Kulturarv

Värna det biologiska kulturarvet i miljön kring bebyggelselämningarna. Det ger en ökad variation i landskapet samt fungerar som en signal, att här finns en kulturmiljö med lämningar av olika slag.

Biologiskt kulturarv kan vara av många olika slag. Bondesamhällets brukningslandskap innehöll två fasta komponenter, nämligen hamlade träd och buskar samt grässvål bestående av gräs och örter, som skapats med lien och av betesdjuren. Vill man göra något extra kan man sträva efter att behålla eller nyskapa sådana värden.

En annan typ av biologiskt kulturarv utgörs av tomtplatsernas vårdträd, fruktträd, prydnads- och bärbuskar, medicinalväxter etc. Låt dem stå kvar och friställ karakteristiska träd och buskar.

En fin beskrivning av det biologiska kulturarvet finns i rapporten "Krusbär eller måbär - Vem bryr sig?" från Västmanlands läns museum i samarbete med Skogsstyrelsen.

 

Senast korrigerad: 2018-11-21
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)