Kostnader och prestationer vid vägarbete

Här hittar du exempel på prestationer och kostnader för vägarbeten med olika maskinval.
Väghyvling, 20-40 km per dagsverke
Bild: Skogforsk

Här finner du exempel på maskinval och kostnader för olika vägarbeten. Priserna för maskinerna är en skattning och varierar mellan olika delar av landet. Likaså kan prestationerna och därmed kostnaden per enhet, till exempel meter väg, variera beroende på skilda förutsättningar.

Listan har tagits fram i samarbete med Karl-Åke Kjellberg, tidigare vägmästare på Sveaskog. Den är uppdaterad i mars 2014.

Nybyggnad av väg

Åtgärd/maskin Kostnad/prestation
Terrassering och trumläggning  
Bandgående grävmaskin, 20-35 ton 100-150 m / 8 tim
Justering av terrassen  
Väghyvel, 16-22 ton 1000-1500 m / 8 tim
Bandschaktmaskin, 11-15 ton 500-1000 m / 8 tim
Grävmaskin, 20-30 ton 700-1100 m / 8 tim
Vibrovält, 6 ton. Bogserad 1500-2000 m / 8 tim
Överbyggnad  
Mobilt krossverk/sorteringsverk, kapacitet ca 500-1000 m3 / 8 tim
Lastmaskin, skopvolym 2,5-3 m3 kapacitet ca 500-1500 m3 / 8 tim
Väghyvel, 16-22 ton 7-10 km / 8 tim
Lastbil, eventuellt med boggiekärra Begär offert

 

Upprustning av befintlig väg

Åtgärd/maskin Kostnad/prestation
 Dikning  
Väghyvel, 16-22 ton med dikesförlängare/finnvinge  1000-1500 m / 8 tim 
Grävmaskin, 12-20 ton, band eller hjulgående  300-400 m / 8 tim 
Trumläggning   
Grävmaskin, 12-20 ton, band eller hjulgående beroende på storlek på trummorna och höjd på bank 3-5 trummor / 8 tim 
Överbyggnad   
Mobilt krossverk/sorteringsverk, kapacitet  ca 500-1000 m3 / 8 tim 
Lastmaskin, skopvolym 2,5-3 m3, kapacitet  ca 500-1500 m3 / 8 tim 
Väghyvel, 16-22 ton  7-10 km / 8 tim 
Lastbil, eventuellt med boggiekärra  Begär offert 

 

Sommarunderhåll

Åtgärd/maskin Kostnad/prestation
Underhållshyvling  
Väghyvel, 16-22 ton, utrustad med System 2000 och strängspridare 20-40 km / 8 tim
Vägsladd, traktordragen 20-40 km / 8 tim
Dammbindning  
Lastbil, utrustad med sandspridare 1800-2500 kr / km inklusive lastning och salt
Tankbil med spridarramp (Dustex eller saltlösning) 1600-2000 kr / km
Buskröjning  
Hjullastare med buskröjningsaggregat 900-1000 kr / km
Jordbrukstraktor med enklare buskröjningsaggregat 600-800 kr /k m
Underhållsgrusning  
Lastbil, eventuellt med boggiekärra Begär offert
Kantskärning/återvinning av grus  
Kantskärning med väghyvel, 16-22 ton med dikesförlängare 3-6 kr / m
Grusåtervinning med väghyvel och lastmaskin, skopvolym 2,5-3 m3, med gallerskopa 9-15 kr / m
Väghyvel med grusåtervinningsmaskin, typ Mähler 7-12 kr / m

 

Vinterunderhåll

Åtgärd/maskin Kostnad/prestation
Utmärkning av vägkanter inför plogning  
Manuell utsättning 2,50-3,50 kr / m
Maskinell snöstörsättning, inkl. material 800 kr / km
Framkörningskostnad, maskinell snöstörsättning 34 kr / km
Snöröjning  
På otjälad mark används lastbil med moddplog eller väghyvel ca 750-850 kr / tim
Lastbil utrustad med spets- eller diagonalplog, samt sidovinge ca 650 - 750 kr / tim
Väghyvel, 16-22 ton, utrustad med System 2000 ca 850-950 kr / tim
Hjullastare, 10-15 ton, utrustad med diagonalblad ca 600-750 kr / tim
Jordbrukstraktor utrustad med diagonalblad eller snöslunga 400-600 kr / tim
Isrivning  
Väghyvel, 16-22 ton, utrustad med System 2000 20-40 km / 8 tim
Lastbil med underbett (hydrauliskt styrt hyvelblad under lastbilen) ca 700 kr / tim
Vallskärning och snödikning  
Väghyvel, 16-22 ton, utrustad med vallvinge 15-20 km / 8 tim
Sandning  
Lastbil, utrustad med sandspridare, kostnad exklusive sand ca 650-750 kr / tim
Trumtining  
Gasol- eller dieseldriven ångpanna, kostnad inklusive aggregat ca 600-800 kr / tim
Senast korrigerad: 2016-11-11
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)