Mötesplatser

Mötesplatser för virkesbilar måste hålla tillräcklig bredd, längd och ligga så nära att det är fri sikt mellan mötesplatserna.
Bild: Mats Hannerz

Mötesplatserna för virkesbilar bör vara minst:

  • 6,5 meter breda
  • 25 meter långa med full bredd, och minst 65 meter långa inklusive utspetsningarna till vägen

Det ska vara fri sikt mellan mötesplatserna. På raksträckor kan det alltså vara längre avstånd, medan de måste ligga tätare längs kuperade och kurviga vägar. Riktvärden kan vara

  • fem mötesplatser per kilometer på vägar av klass 1 och 2
  • två mötesplatser per kilometer för klass 3 och 4.

Mötesplats, teckning Anna Marconi

 

Illustration Anna Marconi.

Senast korrigerad: 2016-11-10
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)