Vägskäl och anslutningar

Anslutningen till större väg utformas så att en lastbil med släp kan ta sig fram utan svårighet och fara för annan trafik. Det krävs tillräckligt med utrymme och god sikt.
Anslutning till allmän väg
Bild: Per Hallgren

Tänk på att:

  • Högersväng från och till allmän väg ska kunna göras utan att lastbilen måste köra över i mötande körfält.
  • Det ska alltid gå att köra in från allmän väg. Man ska inte behöva backa in.
  • Bom eller grind i viltstängsel placeras minst 30 meter från allmän väg.
  • Sikten ska vara god vid utfart på allmän väg. Den fria sträckan varierar beroende på tillåten hastighet på den allmänna vägen.
  • En anslutande väg skall ha ett vilplan, som gör att det är lätt att stanna, stå still, och starta.
  • Vilplanet får luta maximalt 2 %, och skall vara minst 20 m långt
  • Sidotrummor kan behöva läggas vid anslutningen.

Mått för anslutning till allmän väg. Illustration Anna Marconi.

Mått för anslutning till allmän väg. Illustration Anna Marconi.

Det är tillståndspliktigt att ansluta till allmän väg. Ansök hos Trafikverket.

Senast korrigerad: 2023-10-09
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)