Knäckesjuka

Knäckesjuka är en rostsvamp som angriper skotten på yngre tallar. Det leder till att tallens grenar och stammar deformeras och försämrad tillväxt. Svampen värdväxlar mellan tall och asp.
Knäckesjuka på tall.
Bild: Mats Bildström/SKOGENbild

Rostsvampen knäckesjuka (Melampsora pinitorqua) är en allmän skadegörare i svenska tallföryngringar. Den angriper tallens unga årsskott som böjs och knäcks, vilket sänker virkeskvaliteten och i värsta fall kan leda till att plantan dör. 

Värdväxlar mellan tall och asp

Knäckesjuka värdväxlar mellan tall och asp, vilket är orsaken till att skadorna är svårast i bestånd med mycket asp. Skadorna från knäckesjuka ökar också med markens bördighet. En annan faktor som påverkar infekteringen är tallens toppskott – ju längre de är, desto större är risken att de blir infekterade.  

Lämna kvar de stora asparna

Tänk på att det inte lönar sig att ta ner de stora asparna för att skydda tallen från knäckesjuka. Då kommer du att få ett stort uppslag av rotskott från de avverkade träden och knäckesjukan sprids lättare från rotskottsasparna än från de uppvuxna träden.

Att göra sig av med den omgivande aspen genom röjning är också ofta svårt, eftersom det hela tiden kommer nya aspar med rotskotten. 

Har du problem med knäckesjuka kan man du asprika områden och finkorniga jordar behöva undvika att plantera tall.

Senast korrigerad: 2024-01-31
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)