Svampskador

Rotröta är en av de allvarligaste skadegörarna inom svenskt skogsbruk. Men det finns också andra svampar som kan orsaka problem. Här går vi igenom några av de vanligaste svampskadorna.
Ungefär var sjunde slutavverkningsbar gran är drabbad av rotröta.

.

Senast korrigerad: 2024-01-31
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)