Rotröta

Rotröta är ett verktyg som dels beräknar den förväntade mängden rotrötskadade granar i ett bestånd, dels hjälper dig att beräkna rötfrekvensen efter inventering. Titta gärna på filmen om verktyget.

Kommentarer (0 st)