Så kan du öka tillgängligheten

Parkeringar och naturliga ingångar till skogen kan kanalisera besökarna från mer känsliga områden. Spänger och stättor kan skydda mark och stängsel.
En naturlig entré till naturen. Kungshamn-Morga, Uppland.
Bild: Mats Hannerz

Parkeringsfickor

I populära skogar kan parkerade bilar ställa till bekymmer om de blockerar infarter till basvägar, avlägg eller ställer sig i kanten på en smal skogsväg. Här kan en enklare parkeringsficka göra storverk för att underlätta för besökaren och dessutom minska konflikterna med det pågående skogsbruket.

För parkeringar som ligger skyddade från insyn finns dock en risk att de blir sopstationer (läs mer om störning och nedskräpning).

IMG_8001-parkeringsficka-Kärrstorp-iphone_1200x675px.jpg

Här har en liten parkeringsficka skapats i en lucka med plats för 2–3 bilar, och bilvägen blir fri från slarvparkerade bilar. Parkeringen är också öppen ut mot den mer välfrekventerade vägen, det minskar risken för att den används som dumpningsplats för sopor. Foto: Mats Hannerz.

Entréer

Hur hittar besökaren in i skogen? En tät vägg av granar lockar ingen att gå in även om skogen öppnar sig längre in. Ett tips är att röja fram några naturliga ingångar där stigarna kan upptrampade.

Den mer ambitiöse rekreationsskogsbrukaren kan gärna sätta upp skyltar, särskilt om man vill leda besökare till något särskilt område.

IMG_9397-stig-entre-Smedby_1200x675px.jpg

Om trädskiktet glesas ut vid stigkorsningen skapas en naturlig entré vidare in i skogen. Foto: Mats Hannerz.

Stättor och grindar

Viltstängsel och hägnader runt betesmarker kan vara ett stort hinder för vandrare. Om stängslet sitter över en tidigare använd stig finns alltid risken för att vandrare tar sig friheten att försöka klättra över eller under, med risk för att stängseltrådar och stolpar skadas. En enklare övergång eller grind leder i stället vandrarna till den stig man önskar att de tar, och risken för skador på hägnaden minskar.

Hummelmora_torp,_stätta_norr_om_torpet,_2015-Bysmon-Wikipedia-commons_1200x675px.jpg

En stätta genom fårstängslet är uppskattat bland vandrarna. Foto Bysmon/Wikipedia commons.

Spänger och broar

Enklare broar och spänger över våta partier skonar både mark och vatten, och underlättar förstås för vandraren. Samtidigt måste den skogsägare som ställt i ordning detta vara medveten om skaderiskerna. Om det uppstår en skada på grund av dåligt underhåll av spången eller bron kan skogsägaren bli skadeståndsskyldig.

IMG_1591-spång-vandringsled-Värsnäs_1200x675px.jpg

Spången skonar både marken och vandrarens fötter. Foto Mats Hannerz.

Grillplatser

Att ställa i ordning en grillplats för andra kan kännas som överkurs för många skogsägare, men samtidigt betyder grillplatsen att det blir mindre risk för spontana kaffeeldar i skogen. En grillplats behöver inte vara en avancerad anordning, bara det är fritt från material runtomkring som kan börja brinna, att det finns stenar runt eldstaden, och att det går lätt att släcka efter användningen. Vill man undvika att kvistar och stammar bryts av för att eldas med kan den ambitiöse till och med lägga upp ett litet vedförråd.

IMG_8776-grillplats-Södertörn_1200x675px.jpg

En enklare bänk och en eldstad i en stenring, gärna vid vatten så att det går att släcka. Det lockar många besökare att slå sig ner och minskar risken för eldar som kan sprida sig i skogen. Foto Mats Hannerz.

Senast korrigerad: 2024-01-30
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)