Skador på kulturlämningar - exempel

Så här får det inte se ut! Här visar vi några exempel på skador som Skogsstyrelsens inventerare hittat vid sina uppföljningar.
Markberedaren har gått rakt över fäboden. Till och med skylten är överkörd.
Bild: AnnKristin Unander

En del skador är kanske inte skogsbruket idag skuld till, som rotvältor och vindfällen. Men även de skadorna går att förebygga genom att ta bort träd i lämningens riskzon. Andra skador, som överrisning, avlägg på fel plats eller markberedning rakt genom fäbodar ska inte behöva uppstå.

Bildkollaget visar att de skador som registreras vid inventeringarna inte bara handlar om "lite ris på lämningarna", utan att skadorna också kan bli varaktiga och allvarliga.

Markberedning i skyddsområde runt fornlämningar. Foto Cecilia Ulfhielm.

Här står det kulturstubbar som markerar en fornlämning. Området kring gamla vägen skulle skyddas eftersom det fanns kolbottnar och kolningsgropar där. Trots beslut och besök på platsen har markberedaren kört rakt genom området. Foto Cecilia Ulfhielm.

Kulturstubbar och markberedning. Foto Cecilia Ulfhielm.

Kulturstubbarna visar att här är ett område med lämningar. Trots det har markberedaren kört slalom mellan stubbarna och förstört bland annat en kolarkoja. Foto Cecilia Ulfhielm.

Markberedning över gravfält. Foto Cecilia Ulfhielm.

Här har markberedaren kört över ett gravfält. Foto Cecilia Ulfhielm.

Avlägg på stenmur intill fäbod. Foto Skogsstyrelsen.

Avlägget har hamnat över den gamla stengärdsgården intill en fäbod. Foto Cecilia Ulfhielm.

Skotarspår rakt genom kolbotten. Foto Skogsstyrelsen.

Här har skotaren lagt sin basväg genom en kolbotten. Foto Cecilia Ulfhielm.

Röjningsröse som är nerrusat med grot och ett vindfälle. Foto Skogsstyrelsen.

Under högen med grot och ett vindfälle döljer sig ett röjningsröse. Foto Cecilia Ulfhielm.

Markberedning genom kokgropar. Foto AnnKristin Unander.

Markberedningen har gått rakt över kokgropar. Foto AnnKristin Unander.

Kolarkoja täckt av ris. Foto Skogsstyrelsen.

Här under riset gömmer sig en kolarkoja. Foto Cecilia Ulfhielm.

Rotvälta i blästugn. Foto Skogsstyrelsen.

Den här rotvältan har ramlat rakt över en blästugn på en 2000-årig järnframställningsplats. Foto Cecilia Ulfhielm.

Rotvältor i fångstgropar. Foto Berit Andersson.

Rotvältor i fångsgropar. Foto Berit Andersson. 

Senast korrigerad: 2016-11-14
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)