Checklista för planering i kulturmiljöer

Planera för skogens kulturmiljöer inför varje åtgärd i skogsbruket. Tänk också på att alla objekt inte upptäcks annat än i fält. Passa på vid röjningen och planteringen.
Lyckades vi spara odlingsrösena? Uppföljning i fält.
Bild: Mats Hannerz

Inomhusstudier

 • Komplettera kartmaterialet med information från FMIS och från Skog & Historia-registret. Informationen är tillgänglig via Riksantikvarieämbetets eller Skogsstyrelsens hemsidor. Professionella användare kan få del av mer innehåll efter inloggning.
 • Kontrollera omgivande bestånd.

Planering för kulturmiljöer, steg 1-2. Illustration Nils Forshed.

Planera inomhus, fortsätt i fält. Illustration Nils Forshed.

Fältarbete

 • Planera och avgränsa (snitsla) alltid kulturmiljöerna under barmarkssäsongen.
 • Undersök området.
 • Markera kulturmiljön - snitslar eller ännu hellre kulturstubbar gör lämningarna lättare att upptäcka.
 • Beskriv kulturmiljön.
 • Planera för att undvika körskador.
 • Bestäm skötselmål och skötselmodell.
 • Planera tidpunkten - i kulturmiljöer bör inte avverkning och terrängtransport ske i mörker.

Överföring av uppgifter

Planering för kulturmiljöer, steg 3-4. Illustration Nils Forshed.

 

Se till att uppgifterna förs in i trakdirektiv och skogsbruksplan. illustration Nils Forshed.

 • För över insamlade uppgifter till det traktdirektiv.
 • Informera alla som ska arbeta i området.
 • Meddela länsstyrelse/länsmuseum och Skogsstyrelsen om du hittat nya lämningar som inte är registrerade.

Uppföljning

 • För att ha kontroll över hur kulturmiljöarbetet fungerar är det viktigt att uppföljning av kulturmiljöhänsynen integreras i den övriga uppföljningen. Upptäcker man skador på lämningar ska man kontakta länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen för att diskutera om och i så fall hur lämningen kan återställas.
Senast korrigerad: 2016-11-07
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)