Slingans start

Här börjar demonstrationsslingan. Orientera dig med tavlan och gå sen ut och njut på den 2,3 kilometer långa promenaden. Du går först genom den orörda tallskogen.
Välskyltat vid parkeringen
Bild: Line Djupström

Slingan startar vid punkten. Den första promenaden gör du genom den orörda tallskogen, så som skogen alltså ser ut innan några skogsbruksingrepp har gjorts.

Passa på att titta på tallskogen innan du når nästa punkt på slingan. Skogen är klassad som nyckelbiotop. Här kan du få syn på någon rödlistad svampart.

Effaråsen, tecknad karta med demonstrationsslingan.

Här går slingan. Du står nu vid nr 1, slingans start.

Slingans start

Effaråsen, punkt 1.Slingan startar vid parkeringsplatsen där det finns en översiktsskylt. Härifrån följer du den markerade slingan som totalt är cirka 2,3 kilometer lång.

Vid slingans start och de övriga punkterna finns kartor och information om försöket.

Den orörda skogen

Den äldre tallskogen har höga naturvärden med flera fynd av rödlistade svamparter. Den är klassad som nyckelbiotop. Här finns död ved i olika nedbrytningsstadier, inslag av mycket gamla träd och en lång kontinuitet av levande träd som skapar särskilda förutsättningar för flora och fauna.

Effaråsen, tallskogen före avverkning. Foto Line Djupström.

Skogen före avverkning. Foto Line Djupström.

Senast korrigerad: 2016-11-23
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)