Lönsam skötsel

Beståndsvården, med röjning och gallring, avgör mycket av värdet på den framtida skogen. Här ger vi exempel från bok och ek vad som kan hända om vi sköter beståndet bra eller dåligt.
Värdefull stam som krävt sin skötsel
Bild: Mats Hannerz

Det lönar sig att röja och gallra beståndet i god tid. Här kan du se hur mycket virke som kan tas ut, vad det är värt och hur beståndets skötsel påverkar det långsiktiga värdet.

Exemplen gäller bok och ek och är hämtade från ett examensarbete av Ylva Thorn-Andersen vid SLU. I studien jämförs tre skötselalternativ som resulterar i tre olika kvalitetsklasser.

Resultaten visar att

  • God skötsel ger ett högre nettovärde vid slutavverkningen, ibland dubbelt så mycket som i det extensivt skötta beståndet.
  • Inte mer virke totalt, men i bättre betalda sortiment. Andelen timmer och kubb (bok) och timmer i de bästa kvalitetsklasserna är betydligt högre i det välskötta beståndet.
  • Trots att den intensivare skötseln kostar (fler gallringar) så är markvärdet väsentligt högre. Det är ett mått på intäkter och kostnader med hänsyn till räntan. Till skillnad från nuvärde tar markvärdet också hänsyn till även kommande skogsgenerationers ekonomi.

Bokskogsskötsel

tre olika skötselintensitet i bokskog. Foton Ylva Thorn-Andersen.

 

Bokskog. Från vänster: bestånd skött med god kvalitet; bestånd med extensiv skötsel; bestånd med eftersatt skötsel. Foton Ylva Thorn-Andersen.

Skötselalternativen

Skötsel för god kvalitet

Bokskötsel enligt Carbonniers program B. 2 röjningar och 3 (Bok20) till 6 (Bok32) gallringar. 25% volymuttag i gallringarna. Föryngringssavverkning vid 110 år då 80% tas ut. Resten tas ut vid skärmavvecklingen vid 130 år. Mer än hälften av rotstockarna vid föryngringsavverkningen förväntas bli timmer.

Extensiv skötsel

2 röjningar och 2 (Bok20) till 3 (Bok32) gallringar. 25% volymuttag i gallringarna. Föryngringsavverkning vid 110 år då 80% tas ut. Resten tas ut vid skärmavvecklingen vid 130 år. Vid föryngringsavverkningen har beståndet en virkeskvalitet motsvarande medelutfallet från Södras avverkningar perioden 1995-1999. Av framtidsstammarna blir 7-10% timmer, varav hälften hamnar i kvalitetsklass A eller högre.

Eftersatt skötsel.

1 röjning och 1 (Bok20) till 2 (Bok32) gallringar. 25% volymuttag i gallringarna. Föryngringsavverkning vid 110 år då 80% tas ut. Resten tas ut vid skärmavvecklingen vid 130 år. I stort sett bara massaved och enstaka kubbitar erhålls.

Resultat för bokskogen

Bok 20

Skötselprogram God kvalitet Extensiv skötsel Eftersatt skötsel
Antal röjningar 2 2 1
Antal gallringar 3 2 1
Totalt virkesuttag, m3      
Flis 276 336 201
Massaved 216 261 209
Kubb 139 93 61
Timmer 37 8 0
Totalt 668 698 471
Nettovärde vid föryngringsavverkning 73100 47200 31800
Markvärde 2600 -5200 -4800

 

Bok 32

Skötselprogram God kvalitet Extensiv skötsel Eftersatt skötsel
Antal röjningar 2 2 1
Antal gallringar 6 3 2
Totalt virkesuttag, m3      
Flis 317 181 267
Massaved 298 300 232
Kubb 170 114 124
Timmer 151 83 20
Totalt 936 678 643
Nettovärde vid föryngringsavverkning 81100 63000 46800
Markvärde 7300 400 -1500

 

Ekskogsskötsel

Ekskogsskötsel med olika intensitet. Foton Ylva Thorn-Andersen.

Ekskog. Från vänster: bestånd skött med god kvalitet; bestånd med extensiv skötsel; bestånd med eftersatt skötsel. Foton Ylva Thorn-Andersen.

Skötselalternativen

Skötsel för god kvalitet

Ekskötsel enligt Carbonniers program B. 2 röjningar och 7 (Ek20) till 12 (Ek28) gallringar. 20% volymuttag i gallringarna. Föryngringsavverkning vid 130 år då 80% tas ut. Resten tas ut vid skärmavvecklingen vid 150 år. Resulterar i minst 40% timmer vid föryngringsavverkningen, varav en tredjedel av kvalitet A eller bättre.

Extensiv skötsel

Extensiv skötsel. 2 röjningar och 5 (Ek20) till 8 (Ek28) gallringar. 20% volymuttag i gallringarna. Föryngringsavverkning vid 130 år då 80% tas ut. Resulterar i en virkeskvalitet vid föryngringsavverkningen motsvarande medelekbeståndet hos Södras medlemmar.

Eftersatt skötsel

Eftersatt ekskogsskötsel. 1 röjningar och 2 (Ek20) till 4 (Ek28) gallringar. 20% volymuttag i gallringarna. Föryngringsavverkning vid 130 år då 80% tas ut. I stort sett bara flis faller ut. Det kan dock finnas lite kubb.

Resultat för ekskogen

Ek 20

Skötselprogram God kvalitet Extensiv skötsel Eftersatt skötsel
Antal röjningar 2 2 1
Antal gallringar 7 5 2
Totalt virkesuttag, m3      
Flis 442 493 501
Kubb 46 55 132
Topp i A-kval 1 0 0
Ordinär klass A 63 52 0
Klass B 93 83 0
Totalt 645 683 633
Nettovärde vid föryngringsavverkning 72700 74900 46800
Markvärde 1200 -900 -1500

 

Ek 28

Skötselprogram God kvalitet Extensiv skötsel Eftersatt skötsel
Antal röjningar 2 2 1
Antal gallringar 12 8 4
Totalt virkesuttag, m3      
Flis 505 670 682
Kubb 55 82 238
Topp i A-kval 46 0 0
Ordinär klass A 110 110 0
Klass B 92 136 0
Totalt 808 998 920
Nettovärde vid föryngringsavverkning 102700 103800 52400
Markvärde 15400 9200 -800

Senast korrigerad: 2021-07-13
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (1 st)

2021-07-13
Antal röjningar står två gånger i varje skötselprogram. Antar det ska stå gallring?
Svar från Skogskunskap · 2021-07-13
Hej anonym, visst är det så. Det står i klartext om röjningar och gallringar i texten men det hade blivit fel i tabellerna. Nu är det rättat. Stort tack för falkögat. / Skogskunskap