Eftersatta bestånd

Skogen växer fortare än du tror. Rätt som det är blir kronan för liten och trädet tappar tillväxt.
Tid för åtgärd
Bild: Mats Hannerz

Skogen växer fortare än vad du tror! När den gröna kronan blir för liten i proportion till trädet förlorar det sin "motor" och tillväxten minskar. Därför är det mycket viktigt att du gallrar och röjer i tid för att få bästa möjliga tillväxt.

Hur stor blir tillväxtförlusten i ett eftersatt bestånd?

  • 40% krona - Du förlorar ungefär 40% av den volymtillväxt som trädet skulle ha haft med 50% krona.
  • 30% krona - Du förlorar ungefär 70% av volymtillväxten.

Vad kan du göra?

Har det inte gått för lång tid ska du gallra/röja genast! Ett yngre bestånd har större möjligheter att bygga ut kronorna relativt snabbt och tillväxtförlusterna kan hållas nere. Men det tar långt tid för trädet att bygga ut kronan! Det tar 20 år för det här trädet att få 50 % krona igen. Hur lång tid tar det i ditt bestånd?

Björkar med olika kronstorlekar. Illustration Rose-Marie Rytter.

Illustration Rose-Marie Rytter.

När är det för sent?

Är kronlängden mindre än 30 % måste du antagligen ändra ditt produktionsmål för beståndet.

Vid 30 års ålder går gränsen vid 40 % grönkrona. Målet timmerproduktion måste istället bli huvudsakligen massaved med svagare gallringar och förkortad omloppstid - och du förlorar pengar.

Räcker inte resurserna?

Om dina resurser (tid eller pengar) inte räcker till för de skötselåtgärder som skall göras bör du prioritera röjning före gallring i eftersatta bestånd. Genom god lövskogskötsel redan i röjningen har du skapat möjligheter till bättre ekonomi i gallringen. Du har grövre stammar och har bättre möjligheter att få ett bra netto redan i första gallringen.

Upprepad kvalitetsgallring ger sedan höga ekonomiska värden i lövskogsbestånd.

Senast korrigerad: 2016-11-17
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)