Slutavverkning för den självverksamme

Mindre än en tiondel av slutavverkning och skotning utförs av skogsägaren själv. Självverksamheten är något högre i gallring.
Slutavverkning görs effektivast med specialanpassade maskiner, nästan alltid av entreprenörer.
Bild: Stefan Örtenblad/SKOGENbild

Slutavverkning görs idag huvudsakligen med skördare, specialutrustade maskiner som kapar, kvistar och delar upp virket i sortiment. Uttransporten görs av skotare som är anpassade för att köra i terräng med mycket virke. Systemen med skördare och skotare har utvecklats under flera decennier och blir alltmer effektiva. Det är svårt att konkurrera med dessa.

Det finns förstås självverksamma som har egna skördare och skotare, särskilt sådana som är anpassade för småskalig teknik.

Det finns dock situationer och tillfällen när motorsågen kommer till användning. Det kan handla om:

  • Små slutavverkningar, särskilt om de ligger långt från väg
  • Avverkning av fröträd
  • Upparbetning av vindfällen
  • Avverkning av lövträd.

Motorsågen är ett riskfyllt redskap

Om du slutavverkar, hugger fröträd eller arbetar upp vindfällen så utsätter du dig för stora risker. Varje år omkommer 5-10 personer i skgosarbete. Det är ett av skälen till att Säker Skog bildades. De hjälper till att utfärda motorsågskörkort som ger en bra grund att börja med.

I kapitlet Gallra finns ett längre avsnitt om motorsågsarbete och teknik vid fällning, kvistning och kapning. Där finns också instruktiva filmer om arbete med motorsåg.

Självverksamhet i avverkningsarbete

Självverksamheten i det småskaliga skogsbruket kartläggs av Skogsstyrelsen i en särskild enkät till småskaligt skogsbruk. Den visar att självverksamheten är relativt hög för röjning och plantering men betydligt lägre för maskinella arbeten som markberedning och avverkning.

Så här såg självverksamheten ut år 2013. Andelen är procent av volymen som utförts av skogsägaren själv.

  Huggning Terrängtransport
Slutavverkning 9 % 9 %
Gallring 16 % 18 %
Övrig avverkning 46 % 46 %

Källa Skogsstatistisk årsbok 2014.

Senast korrigerad: 2022-11-30
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)