Sälja virke och köpa avverkningstjänster

Slutavverkningen är den största intäktsposten för skogsägaren. Det är viktigt att få rätt betalt för virket, men också att avverkningen genomförs på ett bra och hänsynsfullt sätt.
Bild: Mats Hannerz

En genomsnittlig slutavverkning i landet är cirka 4 hektar stor, och i snitt avverkas 250 m3sk per hektar. Det betyder att medelslutavverkningen ger ungefär 1000 kubikmeter virke. Med timmerpriser på 400-500 kronor per kubikmeter säger det sig själv att slutavverkningen är en stor och viktig affär för den enskilde.

Hitta rätt köpare

Har du en bra kontakt med en virkesköpare som du litar på kan du lägga mycket av planeringen i dennes händer. Om relationen är långsiktig ligger det i bådas intresse att priset blir det rätta, att rätt sortiment tas ut och att mark och natur inte skadas.

Är du osäker på vem du ska vända dig till kan du begära in anbud. Köparen kan vara en skogsägareförening, ett skogsföretag eller ett sågverk. Anbuden kan skilja sig en hel del: du kanske har ett specialsortiment som är särskilt intressant för ett lokalt sågverk; det kan finnas premier för att beståndet är åtkomligt under blöta årstider; köparen erbjuder service och andra tjänster utöver avverkningen.

Försäljningsformer

Det finns flera olika försäljningsformer av skog "på rot":

Rotpost

Träden stämplas och mäts upp på förhand. Vid stämplingen markeras alla  träd som skall tas med i avverkningen. Brösthöjdsdiametern mäts på alla träd och höjden mäts på ett stickprov.

Posten bjuds ut på anbud. Du får ett överenskommet nettopris för hela avverkningen. Köparen kan aptera (kapa) virket fritt efter sina behov.

Fördelar och nackdelar

  • Du kan få betalt direkt och behöver inte vänta på att allt avverkat virke mätts in.
  • Du måste betala för en stämpling.
  • Du drabbas inte ekonomiskt av om den som avverkar gör ett dåligt jobb, t.ex. inte apterar optimalt, tar höga stubbar eller lämnar virke i skogen.

Avverkningsuppdrag

Du får betalt för det avverkade virket efter en prislista. Avverkade volymer och kvaliteter tas från virkesmätningsföreningens mätkvitto. Därefter drar köparen av en överenskommen avverkningskostnad per kubikmeter.

Fördelar och nackdelar

  • Du får "rätt" betalt för ditt virke - den verkliga volym och kvalitet du har i din skog.
  • Du är beroende av att köparen apterar rätt. Gör köparen ett dåligt jobb och inte apterar optimalt efter prislistan, kan du få för lite betalt för ditt virke.

Leveransrotköp

Du får ett överenskommet nettopris för varje avverkad kubikmeter. Volymen får du genom att summera virkesmätningsföreningens mätkvitton för det timmer, massaved m.m. som faller ut vid din avverkning. 

Fördelar och nackdelar

  • Det är ganska enkelt att utvärdera anbuden.
  • Det kan ta tid med betalningen.

Utvärdera buden

För en rotpost är det lätt: vem betalar bäst för de stämplade träden?

Buden vid ett leveransrotköp är också lätta att utvärdera: vem betalar mest per kubikmeter?

För avverkningsuppdrag är det lite svårare. Här måste du analysera de prislistor som köparna betalar efter.

Viktigt i prislistan

Ett tips kan vara att se på priset för de vanligaste timmerklasserna, klass 4 för tall och klass 3 för gran.

Se också hur långt ned i toppdiameter som prislistan tar ut timmer. Du får normalt mer pengar för timmer än för massaved.

Som i alla affärer är det mycket mer än priset som påverkar valet av affärspartner:

  • Förtroende - kontakta andra skogsägare och hör om de är nöjda med köparen.
  • Erbjudanden och servide - kanske har köparen andra tjänster att erbjuda. Plantering, röjning, gallring, skogsbruksplaner eller skatterådgivning? I samband med en avverkning kan det vara ekonomiskt att åtgärda angränsande bestånd som behöver skötselingrepp.
Senast korrigerad: 2016-09-09
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)