Sextandad barkborre

Den sextandade barkborren är en släkting till granbarkborren (åttatandad barkborre). Den lever på nyhyggna grenar och toppar av gran och kan vid torkstress också angripa levande granar.
Den sextandade barkborrens gångsystem är stjärnformigt med modergångar i alla riktningar.

Den sextandade barkborren (Pityogenes chalcographus) är ca två millimeter lång och förekommer ofta tillsammans med granbarkborren (åttatandad barkborre). Utseendet är ungefär detsamma som granbarkborrens, med skillnad att den sextandade barkborren bara har sex ”tänder” totalt på täckvingarna .

Den sextandade barkborren ynglar gärna i färska hyggesrester och röjda stammar. Eftersom den är så liten kan den även gå ut i grenar och toppar. 

Normalt sett gör den dock ingen skada på levande gran, utan sådana sker bara vid långvarig torka, eftersom torkstress då kan göra levande granar lika lättangripna som hyggesrester. 

Sextandad barkborre, illustration Martin Holmer.
Sextandad barkborre med gångsystem. Illustration: Martin Holmer.

Senast korrigerad: 2024-01-31
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)