Andra skador på skogen

Utöver insekter och svampar finns det också många andra skador som kan drabba skogen. Vindskador, frostskador, viltskador och körskador är några exempel.

Här kan du läsa mer om hur exempelvis klimat, vilt och drivning kan orsaka skador på skogen:

Senast korrigerad: 2024-01-31
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)