Filmer om röjning 2

Här har vi samlat äldre filmer om ungskogsröjning, bland annat från Röjningens När, Var, Hur från 2004 och Kraftsamling Skog 2008.

RÖJNINGENS NÄR, VAR, HUR? Ett utdrag ur instruktionsfilmen Röjningens När, Var, Hur som ger en introduktion till varför och hur du bör röja. Filmen producerades år 2004. 3:42 min.

UTRUSTNING VID RÖJNINGEN. Filmen går igenom säkerhetsutrustning och underhåll av röjsågen. Observera att filmen är gjord innan de nya reglerna om varselkläder och skyddsskor började gälla 2012. Klippet är hämtat från instruktionsfilmen Röjningens När, Var, Hur från Skogforsk år 2004. 1:43 min.

VILKA TRÄD SKA RÖJAS BORT? Ett filmklipp som visar vilka träd som bör röjas bort och vilka som bör sparas. Klippet är hämtat från instruktionsfilmen Röjningens När, Var, Hur från Skogforsk år 2004. 2:23 min.

RÖJNING. En film från projektet Kraftsamling Skog. Hur går röjning till och vad vinner skogsägaren? 5:10 min.

ÖRLANDER OM RÖJNING. Göran Örlander, tidigare skogschef på Södra och professor i skogsskötsel vid SLU förklarar vikten av att röja skogen. 1:15 min.

KEDJERÖJSÅGEN. En inspirationsfilm från Södra om kedjeröjsågen. Filmen visar hur sågen används och fördelarna i exempelvis brunns- och skärmröjningar. 5:05 min.

STRÅKRÖJNING. En kortfilm som i uppskruvat tempo visar varianten maskinell stråkröjning med manuell röjning mellan röjstråken. 1:46 min.

Senast korrigerad: 2020-03-13
Barr
Röjning

Kommentarer (0 st)