Skoglig planering för friluftsliv

Skogar som attraherar många besökare kan behöva särskild planering. Här kan vi skilja på närskogar, friluftsskogar och vanlig brukad skog.
Den friluftsanpassade planen kan innehålla kombinerade mål, streckade på kartan.
Bild: Mats Hannerz

Skogssektorns gemensamma arbete med målbilder för god miljöhänsyn skiljer på närskogar, friluftsskogar och övrig skog. Beroende på skogens betydelse för friluftslivet kan skogsbruksplaneringen mer eller mindre väga in rekreationsaspekterna. I det här avsnittet går vi igenom lagar och certifiering, grön skogsbruksplan, målbilder, skydd av skogen, avtal och eventuella problem med störning och slitage.

Även om kommuner och andra större ägare har särskilt avsatta friluftsområden så rör sig människor i all skog. Även i "vardagsskogsbruket" kan vi göra mycket för att med enkla medel förbättra för friluftslivet. Det kan handla om att skapa entréer till skogen, skydda stigar och leder, skapa ljusare bårder längs vägar och stigar och att undvika skador. Mer om det i avsnittet om skogsskötsel med hänsyn till friluftslivet.

 

Senast korrigerad: 2019-10-28
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)