Besöksvänlig skog mer värdefull

En attraktiv miljö gynnar inte bara friluftslivet. Det är positivt också för skogsägaren och fastighetens värde.
Skogsgårdens miljö påverkar både trivsel och värde
Bild: Björn Svensson/Skogenbild

Värdet för skogsbesökaren

DSC04407-Annica-och-Yvonne-plockar-bär-Knivsta-2005_1200x675px.jpg

Värdefull tid. Foto Mats Hannerz.

Friluftslivet är en nyttighet som är ”gratis” för utövaren, eftersom allemansrätten ger alla fritt tillträde till skogen. Men det går att värdera nyttan i pengar också. Forskare använder bland annat metoden ”betalningsvillighet” – hur mycket skulle en besökare vara beredd att betala för att få tillträde till skogen? En studie från Västerbotten visade att rekreationsvärdet av skogarna landade på nästan 6000 kr per invånare och år, det var mer än halva värdet av virkesproduktionen i länet.

En annan metod som forskarna använder är ”reskostnadsanalys”, hur mycket man har betalt för att ta sig till skogen. Tillsammans med ett ”upplevt värde” av skogsbesöken har olika studier landat på cirka 200 kronor per besök.

Frisk luft och hälsa

IMG_4894-utsikt-Rimforsa-MAHA_1200x675px.jpg

Rekreation i naturen är en kraftfull medicin. Foto Mats Hannerz.

Skogen har ett ekonomiskt värde också för miljön och vår hälsa. Trädens filtrering av luftföroreningar, produktion av syre och temperaturutjämning påverkar klimat och miljö i städerna. Tillgång till grönområden lindrar stress och förbättrar återhämtningen. Det har gjorts många studier av träd och grönområdens betydelse i ekonomiska termer, och de visar inte oväntat att det är lönsamt att bevara träd och skog för att minska sjuktalen och höja livskvaliteten.

Sysselsättning och levande landsbygd

draghundar-jackmac34-Pixabay-winter-3095701_1200x675px.jpg

Naturturism är en snabbt växande bransch. Foto jackmack34/Pixabay.

”Besök i natur” är den snabbast växande kategorin i Tillväxtverkets turistundersökningar. Turism, och inte minst naturbaserad turism, är en växande näring som ger jobb på landsbygden. En överslagsberäkning av forskningsprogrammet Friluftsliv i Förändring kom fram till att naturturismen skulle omsätta 23 miljarder kronor år 2010. Naturturism kan bedrivas i alla naturtyper, men även den som arbetar med fiske, paddling eller bäversafari påverkas av skogens utseende.

Fastighetens värde

Rådjur_Jojo_Wikipedia_commons_1200x675px.jpg

Tillgång till vilt, jakt, fiske och vandringsstigar ökar värdet på fastigheten. Foto jojo/Wikipedia.

En estetiskt vacker skog, tillgänglig för strövtåg och med ett rikt djur- och växtliv väger tungt även för den enskilde markägaren. När den årliga Skogsbarometern frågar om skogsägarnas mål med skogsägandet, kommer mjuka värden som ”rekreation och jakt” och ”känslan av att äga skog” högt, på senare år högre eller lika högt som de ekonomiska värdena ”god löpande avkastning” och ”god långsiktig investering”.

De mjuka värdena påverkar också fastighetspriserna. Det syns inte minst av att marknadspriset vida överstiger avkastningsvärdet för virket på fastigheten i många regioner, särskilt storstadsnära. En skogsfastighet blir så mycket mer än bara virke för en köpare. Det är jaktskog, rekreationsskog eller bara ”skog för sin egen skull” som gör att priserna trissas upp. Läs mer om pris på skogsfastigheter.

Senast korrigerad: 2024-01-30
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)