Planera ditt skogsbruk

Bra planering är grunden för ett lönsamt och hållbart skogsbruk. För att få koll på vad som ska göras och när olika saker ska göras behöver du tydliga mål och en aktuell skogsbruksplan.
Skogsbruksplanen är hjärtat i skogsföretagets planering
Bild: Mats Hannerz

Oavsett hur mycket eller lite skog du äger behöver du planera ditt skogsbruk. Du behöver veta när, var och hur olika skogsskötselåtgärder ska utföras. Utan plan är risken stor att du glömmer bort att utföra åtgärder eller gör dem i fel ordning eller i fel tid. Detta kommer i sin tur att synas i framtiden när det är dags att skörda ditt livsverk. En skog som skötts på fel sätt ger inte alls samma intäkt som en välskött skog.

Men för att planen ska passa just dig och din skog behöver du först definiera målen med din skog.  

Skogsbruksplanen hjälper dig göra rätt

För att underlätta planeringen är skogsbruksplanen ett viktigt hjälpmedel. Den ger dig grepp om vilka insatser som behöver göras och i vilken ordning de ska göras. En skogsbruksplan innefattar både akuta skogsskötselåtgärder och insatser på längre sikt. Med skogsbruksplanen som grund kan du enkelt skapa en årsplan för det arbete som behöver göras och de tjänster som behöver beställas. Skogsbruksplanen ska spegla skogsägarens mål så att den verkligen kan användas som ett operativt hjälpmedel.

Läs mer om skogsbruksplaner och skogsskötselplaner.

En skogsbruksplan, eller skogsskötselplan, är ett nödvändigt hjälpmedel för att kunna planera skogens skötsel och kommande åtgärder. Denna film visar de olika stegen i hur en skogsbruksplan blir till, från beställning till leverans. Filmen är framtagen för Skogskunskap år 2022. Filmen är textad. Längd 5:52 min.

Skaffa överblick i datorn

Många skogsägarföreningar, virkesköpare och andra aktörer erbjuder skogsbruksplaner och andra tjänster som program för datorn. Samtliga skogsägarföreningar tillhandahåller appar där du har tillgång till kartor och information om skogen i din telefon eller surfplatta, så att du löpande kan göra noteringar när du är ute i skogen.

Skogsstyrelsens Mina sidor innehåller en mängd kartfunktioner och planeringsverktyg för din skogsfastighet. De skogliga grunddata som ligger i botten på kartorna är insamlade med bland annat laserskanning. Här är det möjligt att se markfuktighet, lutning, räkna ut virkesvolymer och mycket annat. I Mina sidor kan du också göra avverkningsanmälan direkt till myndigheten. En skogsägare loggar in på Mina sidor med e-legitimation eller lösenord.

Planera och prioritera slutavverkningarna

Det är föryngringsavverkningen, eller slutavverkningen som den oftast kallas, som står för 80-90 % av skogsföretagets intäkter. Prioriteringen av vilka bestånd som ska slutavverkas har därför stor betydelse för det långsiktigt ekonomiska resultatet.

Har du flera bestånd som kommer att slutavverkas de närmaste åren kan du prioritera enligt principen att de bestånd som har lägst förräntning, alltså lägst relativ värdeökning, avverkas först. Förräntningen kan uttryckas med en så kallad Visarprocent. I Skogskunskap finns ett verktyg som räknar ut detta och mycket annat kring dina slutavverkningsbestånd - Beståndsval.

Ekonomisk plan ger koll på pengarna

Utifrån skogsbruksplanen kan du se vilka intäkter och kostnader du kommer att ha om du följer råden. Däremot kan du inte se hur de faller i tid och påverkar dig skattemässigt. För att få koll på det behöver du även en ekonomisk plan. En sådan är särskilt viktig inom skogsbruket, eftersom intäkterna kommer så ojämnt. Vissa år kanske du får in mycket pengar, medan du andra år enbart har utgifter. Detta gör att du inte bör se hela intäkten från en avverkning som något du kan plocka ut i rena pengar, utan istället återinvestera en del i skogen för exempelvis plantering, röjning och vägbyggen. Det finns också många sätt att skattemässigt fördela skogsintäkterna över tid - läs mer.
 
När du gör en ekonomisk plan är det viktigt att skilja på skogsfastighetens ekonomi och din egen privata ekonomi. Var inte rädd att ta hjälp om du tycker det är svårt. Även om det kostar en del så brukar det löna sig i det långa loppet i form av både mindre skatt och ökad lönsamhet.

Spara för utgifter

Tänk på att virkesintäkterna också ska täcka kostnader i skogsbruket, både idag och i morgon. Efter att skatterna är betalda ska du därför se till att sätta av tillräckligt mycket för att klara skogsvård (markberedning, plantering, röjning), försäkringar, räntor, uppdaterad skogsbruksplan och vägunderhåll.

Senast korrigerad: 2023-09-15
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)