Beståndsval

Beståndsval är ett kalkylverktyg för slutavverkningsmogna bestånd. Fyll i uppgifter om beståndet. Verktyget räknar ut tillväxt, virkesvärde, avverkningskostnad, rotnetto och visarprocent.

Kommentarer (0 st)