Hur hittar jag rätt fastighet?

Det finns många saker att ta hänsyn till när du ska hitta en lämplig skogsfastighet. Läge, bonitet och tillgänglighet är några exempel.
Min fastighet?
Bild: Björn Svensson/Skogenbild

Varför vill jag ha skog?

Innan du kan hitta den rätta fastigheten behöver du veta varför du över huvud taget vill ha skog. Ska det bli din pensionsförsäkring? Är det för att du ska kunna jaga, fiska och plocka och svamp? Eller handlar det om fritidsboende, långsiktig skatteplanering eller kanske bara känslan av att äga en bit mark? Fundera kring vilka dina mål är. Då blir det lättare att hitta en fastighet som passar dina behov.

Hur bra till ligger fastigheten?

Precis som vid ett bostadsköp är läget viktigt även när du köper skog. Att ha en fastighet med närhet till industrin är en stor fördel, eftersom virket då inte behöver transporteras så långa sträckor. Ta reda på vilka industrier som finns i området och om köparna gör något transportavdrag på virket från den aktuella fastigheten.

Ett bra läge är också kopplat till dig personligen. Vill du ha en skog som ligger nära dig, så att du enkelt kan åka dit? Eller är planen kanske att flytta till skogsfastigheten? Fundera kring hur du vill ha det. Sedan kan du ta fram en karta och ringa in de områden som är aktuella för dig.

Hur är infrastrukturen?

Infrastrukturen är en annan viktig faktor. Finns det ett bra vägnät i anslutning till fastigheten? Finns lastplats för järnväg inom rimligt avstånd eller en närbelägen exporthamn? Med en bra infrastruktur blir virkesleveranserna mer kostnadseffektiva och du blir också mindre sårbar om en närliggande industri skulle läggas ner.

Går träden att nå?

Tillgängligheten är en annan sak du behöver titta på. Ligger skogen otillgängligt så kommer exempelvis avverkningarna att bli betydligt dyrare. Titta på en karta på hur väl skogsbilsvägnätet är uppbyggt. Du kan också se om det finns myrar eller bergsryggar som är belägna så att vissa områden blir svåra att nå. Kolla också gärna standarden på vägnätet kring de avverkningar du planerar de närmsta tio åren.

Hur bra växer skogen?

Boniteten är ett mått på markens produktionsförmåga, som bland annat beror på jordart och djup, markvatten, höjdläge över havet och på vilken breddgrad marken ligger. Långsiktigt har boniteten mycket stor betydelse för din fastighets ekonomi. Eftersom prisskillnaden mellan en fastighet med hög och låg bonitet är väldigt liten bör du sikta in dig på en fastighet med hög bonitet. Det kommer du att vinna på i längden.  

Är skogen välskött?

Oavsett om du köper en välskött skog eller eftersatt skog är priset per kubikmeter ungefär detsamma. Välj därför i första hand en välskött skog, som röjts och gallrats på ett professionellt sätt. Den kommer att ge dig betydligt mer tillbaka.

Hur är åldersfördelningen?

En ideal fastighet består av lika mycket skog i alla åldrar och ger ett jämnt flöde av intäkter i framtiden. Tyvärr är sådana fastigheter mycket ovanliga i verkligheten. Men försök att hitta en fastighet som har en hyfsad åldersfördelning. Det kommer att göra risken för likviditetsproblem betydligt mindre.

Vilka hänsynsområden finns?

De flesta skogsfastigheter har ett antal områden där du måste ta hänsyn av olika skäl. Det kan vara allt ifrån nyckelbiotoper till fornminnen. Ta reda på vilka områden som är aktuella på din fastighet så vet du vilka åtaganden du får när du köper fastigheten och vilken hänsyn du förväntas ta.

Finns andra inkomstmöjligheter?

Kolla upp om det finns några andra inkomstmöjligheter för din skog. Hur ser det ut med jakträtten? Är den upplåten eller förfogar du över den som du vill? Har fastigheten fiskevatten? Finns hyresinkomster från bostäder på fastigheten? Läs mer om andra inkomstmöjligheter från skogen.

Ingår det några byggnader?

Ta reda på om det ingår några bostadsbyggnader och/eller ekonomibyggnader (till exempel stall, ladugård eller maskinhall) i fastigheten. Hur ser i så fall underhållsbehovet ut? Läs igenom prospektet noga och åk och titta på byggnaderna för att skapa dig en uppfattning. Driftskostnader är en annan viktig parameter som sällan redovisas i fastighetsbeskrivningen. Oftast brukar mäklaren veta vilka driftskostnader byggnaderna har.

Finns nyttjanderätter och servitut?

Hör med fastighetsmäklaren om det finns nyttjanderätter eller servitut på fastigheten och vad de i så fall gäller. Det behöver du ha vetskap om när du tar över fastigheten.

Hur ser det ut med pantbrev?

Kolla upp med mäklaren om det finns pantbrev och till vilket belopp i så fall. Att skaffa nya kostar nämligen 2 procent av lånebeloppet på pantbrevet, så här finns mycket pengar att spara.

Vilka grannar får jag?

Ta reda på vilka fastighetsgrannarna är. Ni kommer troligen att ha en del att göra med varandra i framtiden. Ni kanske ska bygga en gemensam väg eller röja upp rågången tillsammans. Med bra grannar blir sådana projekt mycket enklare och roligare.

Vad säger hjärtat?

Självklart är alla fakta om fastigheten nödvändiga att ta ställning till vid ett skogsköp. Men glöm för all del inte bort hjärtat. Det måste kännas rätt. Annars kommer det aldrig bli rätt, oavsett hur bra fastigheten ser ut på papperet.

Senast korrigerad: 2019-03-28
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)