Hur finansierar jag skogsinköpet?

Det vanligaste sättet att finansiera ett köp av en skogsfastighet är med banklån. Men det finns även andra alternativ. Ett plus är förstås om du har eget kapital att gå in med.
Hur kan jag finansiera skogsköpet? Fastighetsmäklaren berättar.

Banklån

Vid köp av en skogsfastighet behöver du oftast, precis som vid ett "vanligt" fastighetsköp, finansiera delar av investeringen med ett banklån. För att du ska beviljas ett lån brukar banken titta på två saker. Det ena är betalningsförmåga, för att säkerställa att du klarar av att betala räntor och amorteringar. Det andra är säkerheter och fastighetens värde. Båda faktorer kommer att bedömas och påverka dina förutsättningar för att ta ett lån.

Ett vanligt sätt att finansiera ett skogsinköp är att låna med skogen som säkerhet. Det innebär att du får ett bottenlån till förmånlig ränta med mark och eventuella byggnader som pant. Hur stor del av marknadsvärdet som får lånas varierar med skogstillståndet, andelen slutavverkningsbar skog etc. Rådgör med en skogskunnig på din bank vad som är en rimlig och uthållig belåningsnivå.

Vi har haft en lång period med låga räntor och stigande fastighetspriser som har möjliggjort höga belåningsgrader på skogsfastigheter. I förlängningen måste dock räntor och amorteringar kunna betalas också om räntorna stiger eller avkastningen från skogen förändras. Därför är det nödvändigt att komplettera finansieringen med en egen insats. Historiskt är det få skogsfastigheter som har klarat en belåningsgrad över 50 %.

Egen insats

Det blir mycket lättare att finansiera ett skogsköp om du har ett eget kapital att gå in med. Ju mindre startkapital du har, desto högre räntor får du och desto viktigare blir det att räkna igenom dina förutsättningar i förväg.

Höja bolånet

En bostad är en av de största säkerheter som går att erbjuda banker när du ska teckna ett lån. Därför ger bolånet också en lägre ränta än många andra lån. När du ska köpa skog kan ett alternativ vara att höja bolånet och använda pengarna som en insats i skogsinköpet.

Finansiera med avverkning

Du kan finansiera en del av köpet genom avverkning. Det kan du göra antingen själv eller genom att sälja avverkningsrätter. Det kan ibland vara svårare att få ett högt banklån om du köper en skogsfastighet med en hög andel avverkningsbar skog, eftersom stora avverkningar i nära tid sänker värdet på fastigheten.

Se över dina förutsättningar

Innan du tar kontakt med banken är det bra om du gör en översikt över dina egna förutsättningar för att köpa skog. Behöver du till stor finansiera köpet genom lån så bör du även titta på hur skogsavkastningen kan finansiera räntebetalningarna. Vilken avkastning räknar du med från skogen? Blir kassaflödet positivt redan från början eller är det mycket kostnader i form av skogsvård som gör att kostnaderna överstiger intäkterna? Vilka avdragsmöjligheter kan du utnyttja i deklarationen? En grov uppskattning på vilka intäkter du kan räkna med är att ta fastighetens tillväxt i kubikmeter per år gånger ett genomsnittligt förväntat värde på försäljningen per kubikmeter.

En film från Danske Bank ger en bra beskrivning av ekonomin vid skogsaffären.

Välj bank

Precis som när andra lån ska tecknas är det viktigt att du jämför olika banker innan du bestämmer dig för var lånet ska tecknas. Lånesumma, belåningsgrad och ränta kan skilja sig rejält mellan bankerna. Väl så viktigt är att du hittar en bank och person som förstår sig på skogsköp och att ni tillsammans kommer fram till en rimlig kalkyl och belåningsgrad där du som köpare känner dig trygg.

Kontakta banken

Boka upp ett möte med den bank du valt ut för att diskutera vad du vill göra och hur dina förutsättningar ser ut.

Skogenbild_sommartorp_Kerstin_Jonsson_dig2281_1200x675px.jpg

Foto: Kerstin Jonsson/Skogenbild.

Senast korrigerad: 2023-09-13
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)