Räta kurvor

I samband med upprustning bör man passa på att räta ut kurvor, både i höjd- och sidled. Det ökar framkomligheten och säkerheten samtidigt som det minskar bränsleförbrukningen.
Breddning av kurvan
Bild: Thomas Adolfsén/SKOGENbild

I samband med upprustning bör man passa på att räta ut kurvor, såväl kurvor i horisontalplanet som i vertikalplanet. Utjämnade kurvor gör att trafiken kan hålla en hög och jämn hastighet med bibehållen säkerhet. Om krön och svackor rätas ut minskar också bränsleförbrukningen. Dagens timmerbilar kräver rätare kurvor, och kraven kan komma att öka i framtiden.

På en annan sida kan du beräkna kurvradier och breddökning i kurvor.

Vertikalkurvor

Svackor och krön får inte vara för branta. Tabellen visar rekommenderade minimiradier i vertikalkurvorna. Ju högre vägklass, desto större kurvradie.

Vertikalkurva. Illustration Anna Marconi.
Vertikalkurva. Illustration Anna Marconi.

Minimiradie i vertikalkurva, meter
Vägklass
1 2 3 4
Krön Svackor Krön Svackor Krön Svackor Krön Svackor
2500 1200 800 400 300 150 100 100

 

Horisontalkurvor

Horisontalkurvorna ska vara uträtade för att medge god sikt och möjlighet även för långa bilar att komma fram. Tabellen visar rekommenderade kurvradier.

Horisontalkurva. Illustration Anna Marconi.

Horisontalkurvor. Illustration Anna Marconi.

Minimiradier i horisontalkurva, meter
Avstånd från inre körbanekant till skikthinder, meter Vägklass
1 2 3 4
1,5 820 270 110 50
2 700 230 90 50
3 550 180 70 50
4 450 150 60 50

 

Mötessikt

Normalt är kravet på mötessikt dimensionerande för valet av kurvradie. Ju "snabbare" vägen är, desto längre måste mötessikten och därmed också kurvradien vara. En tumregel för sikt i kurva är att man bör kunna se en mötande personbil nå minst

  • 140 m på klass 1-vägar
  • 80 m på klass 2-vägar
  • 50 m på klass 3-vägar
  • 30 m på klass 4-vägar

Sikten i en kurva beror förutom av kurvradien också på avståndet mellan inre körbanekant och siktskymmande föremål. Sikten förbättras antingen genom att avlägsna det siktskymmande föremålet eller genom att öka kurvradien, rätning. Radieökningen beror på hur nära vägen det skymmande föremålet ligger.

Rätning av kurvor - utförande

Att förbättra sikten i en horisontalkurva kan antingen innebära att siktskymmande föremål avlägsnas eller att man bygger en liten bit ny väg. Arbetsgången i det senare fallet är då

  • avverkning och avtäckning (stubbrytning mm) av vägområdet
  • grovbrytning av sten och jordmassor
  • terrassering och dikning
  • färdigställande av överbyggnad.

Vad gäller vertikalkurvor handlar det om utfyllning av svackor och skärning i krön.

Grävmaskin och hyvel

Arbetet görs lämpligast med grävmaskin och hyvel men i enklare fall kan man utnyttja hjullastare eller grävlastare till grovbrytningsarbetet.

Senast korrigerad: 2016-11-13
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)