Beräkna kurvradier och breddökning av kurvor

Här får du hjälp att beräkna kurvradier och breddökning. Du behöver veta kurvans radie för att veta hur mycket du behöver bredda kurvan.
Bild: Skogforsk

Horisontalkurva

Horisontalkurva. Illustration Ulla Carne. 

 • Uppsök brytpunkten (B). Brytpunkten är där vägens mittlinjer skär varandra.
 • Mät brytningsvinkeln (V). Enklast är att använda en kompass.
 • Mät kurvavståndet (K). Avståndet från vägens mittlinje till brytpunkten.
 • Läs av kurvradien i tabellen.

Kurvavstånd (K), meter

Vinkeln (V), nygrader Kurvradie, meter
10 25 50 75 100 150
10     0,15  0,23  0,31  0,47 
20 0,13 0,31  0,63  0,94  1,25  1,88 
30 0,28 0,71  1,42  2,13  2,84  4,26
40 0,52 1,29  2,58  3,86  5,15  7,73 
50 0,82  2,06  4,12  6,18  8,24 12,36 
60 1,22  3,06  6,11  9,17  12,23  18,35 
70 1,73  4,32  8,64  12,96  17,28  25,92 
80 2,36  5,90  11,81  17,70  23,61  35,42 
90 3,15  7,88  15,76  23,63  31,51  47,26 
100 4,14  10,36  20,71  31,07  41,42  62,13 

Exempel: brytningsvinkeln uppmäts till 40 grader och kurvavståndet till 2,6 meter. Kurvradien är då 50 meter.

Vertikalkurva - krön

Kurvradie, krön. Illustration Ulla Carne.

 • Mät (med måttband) upp sträckan S till 50 eller 80 m (25 respektive 40 m åt varje håll från krönets högsta punkt).
 • Syfta och mät höjderna H på varje sida. En enkel höjdmätare kan hjälpa dig att bestämma horisontallinjen. H blir då avståndet mellan marken och ögat.
 • Tag medelvärdet av de två höjderna
 • Gå in i diagrammet nedan och läs av radien.

Vertikalkurva - svacka

Kurvradie, svacka. Illustration Ulla Carne.

 • Mät upp sträckan S till 50 eller 80 m.
 • Syfta och mät H i svackans lägsta punkt. Även här har du god hjälp av en höjdmätare.
 • Gå in i diagrammet och läs av radien.

Diagram för vertikalkurvor, krön och svackor

Vertikalkurva, diagram. Illustration Ulla Carne.

Exempel 1: Sträckan S mäts till 80 meter och höjden till medelvärden 1,6 meter. Kurvradien är 500 meter.

Exempel 2: Sträkan S mäts till 50 meter och höjden H till 1,2 meter. Kurvradien är då 250 meter.

Breddökning i kurvor 

I kurvor behöver fordon större utrymme i sidled än vid körning på rak väg. Fordonens bakre hjul genar i kurvorna och därför måste körbanebredden ökas i kurvans insida. Ökningen ska vara mellan 0,5 och 2,5 meter beroende på kurvans radie och längd. Dessutom bör det (som på raka vägavsnitt) finnas en cirka 2 meter bred zon som är fri från hinder på båda sidor om körbanan.

Använd den beräknade kurvradien från ovan och läs av breddökningen i diagrammet.

Breddökning i kurvor. Illustration Per Thornéus.

Illustration Per Thornéus.

Senast korrigerad: 2016-11-13
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)