Byta trummor

Om den gamla trumman gått sönder, har lyfts av tjälen eller är feldimensionerad kan den behöva bytas.
Bild: Skogforsk

Vatten ska med jämna mellanrum ledas under vägen. I annat fall kan vattnet orsaka skador på vägen. I vissa fall kan det därför vara motiverat att lägga en ny trumma:

 • den gamla kan ha gått sönder – det blir ofta stopp
 • den gamla kan ha lyfts upp av tjälen
 • fel dimension på trumman
 • trumma saknas – komplettering behövs

Vilket material på trumman?

Plast- och plåttrummorna är de klart dominerande idag. Anledningen till detta är framför allt att de är billiga och lättare att hantera både vid transport och vid läggning, vilket leder till lägre kostnader.

Plasttrumman används vid mindre dimensioner. Vid större dimensioner väljs ofta den billigare plåttrumman. Nackdelen med plåttrummorna är att de rostar, men de kan rostskyddsbehandlas.

Betongtrumman är både dyrare i inköp och mer arbetskrävande att lägga ner.

vägtrumma i plast. Foto Mats Hannerz.

Vägtrumma i plast. Foto: Mats Hannerz.

Viktigt att tänka på vid trumbyten

trumläggning. Illustration Ulla Carne.

Gör trumgraven tillräckligt stor för att kunna schakta i nytt och stadigt material. Se till att röret har ett tillräckligt fall och mynnar i en sedimentationsgrop. Illustration: Ulla Carne.

 • Rörgraven bör vara ca 1 m bredare än själva trumman.
 • För kringfyllnad runt trumman används det material som schaktats upp ur rörgraven. Större stenar och block ska sorteras bort.
 • Det är viktigt att det är tätt runt trumman så att den ligger stadigt och inget vatten rinner bredvid.
 • Överfyllningen ska anpassas till trummans material och dimension. Normalt rekommenderas minst 60 cm överfyllnad.
 • En sedimenteringsgrop ska finnas vid trummans inlopp.
 • En trumtratt vid inloppet ökar genomströmningskapaciteten med ca 50 procent.
 • Trumman bör ha ett fall på 1–4 cm/m.
 • Undvik att skapa vandringshinder för vattenlevande organismer i åar och bäckar – lägg trummorna så att deras botten ligger under vattenytan även vid lågt vattenstånd. Detta gör också att det inte bildas något vattenfall.
 • När du ska byta trummor rekommenderas att öka trumstorleken så att den klarar av eventuellt ökade vattenflöden i framtiden. 
Senast korrigerad: 2024-03-26
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)