Upprustning och ombyggnad

Ingen väg håller för evigt även om den underhålls väl. Det kommer en tid när det krävs en genomgripande upprustning.
Bild: Skogforsk

Ändrad användning av vägen kan också motivera en upprustning. Det kan handla om ökad trafik, att vägen behöver bli tillgänglig under fler årstider eller att den används för större bilar.

De viktigaste upprustningsåtgärderna handlar om att säkerställa dräneringen och höja bärigheten. Kurvor kan behöva rätas, och vändplaner byggas ut så att de klarar fullstora virkesbilar.

Fortsätta underhållet, rusta eller bygga nytt?

När det normala underhållet blir för dyrt är det hög tid att rusta vägen. Det kan handla om att:

  • det går inte längre att hyvla vägen eftersom överbyggnaden är nedsliten och ytan innehåller mycket sten
  • diken och trummor är igensatta så att dräneringen inte fungerar
  • vägbanan har tryckts ut i sidlied, vilket händer när bilar måste väja för potthål. En 4 meter väg kan ha blivit 6 meter dålig väg!

Normala rustningsåtgärder är att:

  • dika på båda sidor om vägen
  • kontrollera trummor och byta vid behov
  • påförsel av ny överbyggnad (grusning)
  • räta ut kurvor, både i vertikal- och horisontalled.

Skogforsk har ett planeringsstöd - VägRust

VägRust är ett beslutsstöd som har tagits fram av Skogforsk och Linköpings universitet. Det används för att identifiera vilka flaskhalsar som är mest kostnadseffektiva att bygga bort. Läs mer om VägRust.

Senast korrigerad: 2016-11-13
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)