Föryngring och inväxning i blädningsskogen

I den blädade skogen är det inte föryngringen i sig som är intressant. I stället är det inväxningen, det vill säga hur många plantor som når en viss höjd eller diameter.
Tufft för tallen, men den kommer i luckan
Bild: Mats Hannerz

I den blädade skogen är det inte föryngringen i sig som är intressant utan inväxningen. Det är hur många plantor som når en viss höjd eller grovlek för att kunna utvecklas till riktiga träd på sikt. Inväxningsgränsen kan vara till exempel att träden måste ha passerat 8,5 cm i brösthöjd (en gräns som används i Skogshögskolans gamla försöksytor). Då har de passerat de kritiska gränser när de riskerar att dö av undertryckning.

Inväxning av gran i blädningsskog.

Principbild för inväxning. De träd som nått en definierad diameter, t.ex. 8-10 cm, vid brösthöjd räknas in. Illustration Mats Hannerz, med granar ritade av Bo Persson.

10 stammar räcker

Inväxningen behöver vara lika stor som avverkningen och avdöendet tillsammans. Eftersom blädningen inte görs mer än vart 15-30:e år, och antalet avverkade träd per hektar är lågt, så behöver inväxningen inte vara större än cirka 10 träd per hektar och år.

I Skogshögskolans försöksytor har inväxningen varit ungefär 5-15 träd/ha på normal skogsmark. På vissa ytor lägre, på andra så högt som 20-30 stammar per hektar och år.

Hög dödlighet i början

De små fröplantorna lever ett riskabelt liv i den blädade skogen. Mellan 90 och 99 % kan försvinna de första åren efter frögroningen. När plantorna har nått 5-10 cm sjunker dödligheten ner till ungefär 2-7 % per år. När de har nått brösthöjd sjunker dödligheten ännu mer.

40-60 år till brösthöjd

Man får inte bli orolig om plantorna har korta toppskott. Normalt växer de med 1-3 cm om året upp till 0,5 meters höjd, sedan med 4-8 cm om året upp till brösthöjd (1,3 meter). Det betyder att det kan ta 40-60 år för en granplanta att nå 1,3 meters höjd.

Senast korrigerad: 2016-11-21
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)