Näringssnurran

Programmet "Näringssnurran" beräknar näringsuttag vid olika typer av skogsbränsleuttag och kompenserande askgiva.

I Näringssnurran kan du beräkna vilka mängder av olika näringsämnen som först ut från olika typer av ståndorter vid varierande avverkningsnivåer. Programmet räknar ut vilken askgiva som behövs för att kompensera näringsuttaget.

Programmet kan köras i två lägen:

  • Näringsuttag per omloppstid för en given ståndort
  • Näringsuttag för ett enskilt avverkningsobjekt med känt gagnvirkesuttag (m3sk) och känd medeldiameter.

För beräkning av askgiva använder programmet en normalaska. Om du vet näringshalterna i din egen aska klickar du på egna askhalter och lägger in dina värden där.

Näringssnurran är ett Exceldokument som laddas ned från Skogforsks hemsida.

Läs mer om programmet i Resultat nr 1 1998 från Skogforsk.

Senast korrigerad: 2019-04-29
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)