WeCalc - Energisnurran

WeCalc är ett verktyg för att beräkna omräkningstal, och göra prisberäkningar för olika typer av skogsbränsle.

Tänk på att våra beräkningsverktyg bygger på modeller som är mer eller mindre grova förenklingar av verkligheten. Modellerna kommer aldrig att ge det sanna resultatet för ett enskilt skogsbestånd eftersom de inte kan väga in beståndets alla egenskaper. Däremot ger resultaten en bild av hur ett genomsnittligt bestånd av din typ ser ut eller beter sig. 

Kommentarer (2 st)

Isac Höggren · 2017-06-01
KAN INTE ANNAT ÄN ÄLSKA SKOGSFORSK!
Bo Servenius · 2016-11-28
Lägg gärna in ett eller flera förklarande exempel