Grusåtgång

Grusåtgång räknar ut hur mycket grus som går åt vid överbyggnaden av en väg. Grusbehovet varierar med vägens underlag, önskad standard och hur flacka dikesslänterna är.

Tänk på att våra beräkningsverktyg bygger på modeller som är mer eller mindre grova förenklingar av verkligheten. Modellerna kommer aldrig att ge det sanna resultatet för ett enskilt skogsbestånd eftersom de inte kan väga in beståndets alla egenskaper. Däremot ger resultaten en bild av hur ett genomsnittligt bestånd av din typ ser ut eller beter sig. 

Kommentarer (1 st)

Mats Carlén · 2017-05-08
Hej! Det går tyvärr inte att ange vägbredd med halva meter.