Grusåtgång

Grusåtgång räknar ut hur mycket grus som går åt vid överbyggnaden av en väg. Grusbehovet varierar med vägens underlag, önskad standard och hur flacka dikesslänterna är.

Kommentarer (1 st)

Mats Carlén · 2017-05-08
Hej! Det går tyvärr inte att ange vägbredd med halva meter.