Kostnad för vägunderhåll

Detta verktyg visar uppskattade årliga kostnader för vägunderhåll av bidragsberättigade grusvägar i olika landsdelar och med olika trafikbelastning.

Kommentarer (0 st)