Kostnad för vägunderhåll

Detta verktyg visar uppskattade årliga kostnader för vägunderhåll av bidragsberättigade grusvägar i olika landsdelar och med olika trafikbelastning.

Tänk på att våra beräkningsverktyg bygger på modeller som är mer eller mindre grova förenklingar av verkligheten. Modellerna kommer aldrig att ge det sanna resultatet för ett enskilt skogsbestånd eftersom de inte kan väga in beståndets alla egenskaper. Däremot ger resultaten en bild av hur ett genomsnittligt bestånd av din typ ser ut eller beter sig. 

Kommentarer (4 st)

Lars Ryderman · 2024-03-25
Hej, vi tar ut en andelsavgift för vägskötsel i vägsamfälligheten. Hur kan vi indexera kostnaden på lämpligt sätt för att ta höjd för inflation och kostnadsökning för vägskötsel (entreprenad)?
Svar från Skogskunskap · 2024-03-26

Hej Lars!
Hur ni ska indexera för att ta höjd för framtidens inflation och kostnadshöjningar är svårt att ge råd om.

Det vi vet är att från januari 2011 och fram till januari 2023 har de årliga kostnadsförändringarna varierat mellan -0,8 % (2015) till +13,0 % (2023). Medelförändring av entreprenadkostnaderna inom väg har under perioden 2011–2023 varit +3,4 %. Källa: entreprenadindex.se.

Entreprenadindex visar på kostnadsminskningar under januari och februari 2024, men hur året blir är för tidigt att uttala sig om.

Magnus G · 2021-11-04
Hej! Vad grundas underhållskostnaderna på? Utgår de ifrån nyckeltal från skogsförvaltande företag eller Trafikverkets ersättningsunderlag för enskilda vägar som är berättigade till statsbidrag?
Svar från Skogskunskap · 2021-11-04
Hej Magnus, I fallet med underhållskostnader är det Trafikverkets ersättningsunderlag det handlar om. I vår kalkyl för vägbyggnadskostnader är det nyckeltal från skogsbolag. / Hälsningar, Skogskunskap
G Gustafsson · 2019-10-29
Hej ! Är moms inräknad i beräkningen? Vi har en knepig situation i vår samfällighetsförening, en av medlemmarna har eget entreprenadföretag och kör flera gånger dagligen med tunga fordon på vägen, tillika ordförande och sköter vägen som är 1,2 km grusväg. Vi fick 2019 17200 kr i vägbidrag. Jag är kassör och ser att han tar ut en mkt hög kostnad för snöröjning, endast plogning 2017 10500kr, 2018 8500 kr. 2017 debiterade han hela 24500 kr för allt underhåll och har dessutom gjort lite gratisarbete eftersom han kör mycket på vägen. Varje år vill han att medlemmarna skall betala extra. Alla medlemmar talar om orimligheten i de höga kostnaderna men ingen verkar våga säga något. Har du synpunkter på hur man skall agera i föreningen och om nivån på föreningen underhållskostnader.
Svar från Skogskunskap · 2019-10-29
Hej G Gustafsson, Prisuppgifterna i Skogskunskap är genomgående utan moms. Det här med kostnader är knepiga frågor som beror på den enskilda situationen, och i snöröjningsfallet förstås det enskilda årets väder. Om ni som vägsamfällighet är medlemmar i Riksförbundet Enskilda Vägar (vilket rekommenderas, inte minst pga deras försäkringar) kan ni få råd därifrån om rimligheten i entreprenörens fakturor. / Hälsningar Skogskunskap
Görgen strömberg · 2019-09-05
Vem är det som kan ploga för dom pengarna priset 263kr/ km måste 3 dubblas om någon ska ha råd att köra
Svar från Skogskunskap · 2019-09-06
Hej Göran, Det är de siffror som Trafikverket använder sig av för ersättning av underhållskostnader. De gällde dock 2018 och kan naturligtvis ha gått upp sedan dess, men knappast tredubblats. / Skogskunskap