Förräntningskrav

Räkna ut ditt förräntningskrav på skogen.

Kommentarer (2 st)

Ove Karlsson · 2020-07-18
Hej. Denna är lite svår att förstå hur det är räknat. Går den att göra utförligare eller komplettera med en graf?
Svar från Skogskunskap · 2020-07-18
Hej Ove, Kan hålla med om att det är knepigt. I det gamla Kunskap Direkt hade vi några grafiska presentationer och animeringar av detta men det följde aldrig med till Skogskunskap. Vi kanske ska väcka liv i det igen. Tills vidare har jag nu lagt in länkar till sidor som berättar mer om skoglig kapitalavkastning och förräntning. / Hälsningar, Skogskunskap
Rune Simonsen · 2021-02-16
Hej Det finns något knepigt med er beskrivning av realräntan och skogliga kalkylräntan. Formeln i snurran fungerar som den ska, men beskrivningen är vilseledande. Grejen är ju att vi vill undvika att stoppa in nominella priser i vår kalkyl och då måste räntan korrigeras för inflation. Det även om prisökningarna för skogens netto och insatsprodukter är likadan som för andra priser. Som instruktionerna ser ut nu förledas man till att tro att man ska skriva 0% i inflationsrutan om man tror att inflationen kommer följa kpi och då blir räntan för hög - dvs. nominella räntan efter skatt. Samma beskrivning finns i förklarande texten Skoglig kapitalavkastning. Formeln för reala räntan efter skatt: rs = ((1+n*(1-s))/(1+i))-1, där rs=realräntan efter skatt n=nominella räntan, s=skattesats, i=inflation (KPI) normalt använder man riksbankens inflationsmål 2%