Målbilder för träd och buskar med naturvärden

Naturvärdesträd är träd som hunnit utveckla naturvärden i någon form. De kan vara grova eller senvuxna äldre träd, men också andra träd och buskar som är ovanliga.
Naturvärdesträd och utvecklingsträd sida vid sida
Bild: Martin Holmer

Om det är ont om naturvärdesträd kan vanliga levande träd lämnas kvar, s.k. utvecklingsträd. Lämna gärna utvecklingsträd i grupper eller intill befintliga naturvärdesträd.

Ytterligare fakta om olika trädslag och vilka arter som är knutna till dem finns i avsnittet Levande träd.

Senast korrigerad: 2023-01-25
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)