Målbilder för terrängkörning och överfarter över vatten

Passager över vattendrag undviks i första hand genom god planering men om det är nödvändigt finns flera sätt att minimera störningen.
Markskonare sparar mark om bärigheten är dålig
Bild: Eva Ring

Målbilden för överfart över vattendrag vid terrängkörning beskriver åtgärder som planering av alternativ drivningsväg och olika tekniska hjälpmedel som broar, ris och stockmattor.

Idag är det vanligt att skördarföraren bygger en virkesbro som får användas av både skördare, skotare, grotskotare och eventuell markberedare. Andra åtgärder är stålbroar och stockmattor.

Senast korrigerad: 2023-01-25
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)