Filmer om skogsbrukets målbilder 1

Här har vi samlat några av de korta filmer som har tagits fram i dialogprojektet om målbilder för god miljöhänsyn.

Skogsföretag, myndigheter och ideella organisationer har gemensamt arbetat fram målbilderna för god miljöhänsyn i skogen. Målbilderna talar om vilken hänsyn som skogsbruket i genomsnitt behöver ta vid avverkning eller andra skogsbruksåtgärder. Målbilderna finns också som faktablad.

Filmerna ger svar på frågor som "Vad är en hänsynskrävande biotop?" eller "Hur tar du god hänsyn till vatten vid gallring?". Totalt finns 26 filmer med olika teman, var och en på cirka 3-5 minuter. 

Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn (5:22 min).

Målbilder för god miljöhänsyn (4:25 min).

Planering för god miljöhänsyn (5:33 min).

Hänsyn till kulturmiljöer vid skogsbruk (5:32 min).

Hänsyn till friluftsliv och rekreation (7:04 min).

Kantzonen vid vatten och dess funktion (5:25 min).

Kantzon vid vatten - avgränsning vid föryngringsavverkning (5:42 min).

Hänsyn till vatten vid beståndsanläggning (4:07 min).

Hänsyn till vatten vid röjning (6:12 min).

Hänsyn till vatten vid gallring (5:50 min).

Naturvärdesträd (5:28 min).

Död ved (4:34 min).

Senast korrigerad: 2020-03-15
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (2 st)

Tore från KNG · 2018-11-25
Lärorikt, bra kunskap
Mats på Höjden. · 2017-05-15
Toppen!