Filmer om skogsbrukets målbilder 2 - hänsynskrävande biotoper

Här har vi samlat filmer om målbilder för hänsynskrävande biotoper framtagna i dialogprojektet för målbilder för god miljöhänsyn.

Skogsföretag, myndigheter och ideella organisationer har gemensamt arbetat fram målbilderna för god miljöhänsyn i skogen. Målbilderna talar om vilken hänsyn som skogsbruket i genomsnitt behöver ta vid avverkning eller andra skogsbruksåtgärder. Målbilderna finns också som faktablad.

Filmerna ger svar på frågor som "Vad är en hänsynskrävande biotop?" eller "Hur tar du god hänsyn till vatten vid gallring?". Totalt finns 26 filmer med olika teman, var och en på cirka 3-5 minuter. 

Hänsynskrävande biotoper (4:25 min).

Äldre hällmarksskog - en hänsynskrävande biotop (5:22 min).

Lodytan - en hänsynskrävande biotop (3:44 min).

Sumpskogar med naturskogskaraktär - en hänsynskrävande biotop (4:40 min).

Hassellunden - en hänsynskrävande biotop (3:37 min).

Brandfält - en hänsynskrävande biotop (5:08 min).

Äldre skog på uddar och öar i sjö och vattendrag - en hänsynskrävande biotop (3:00 min).

Äldre skog på uddar och holmar i myrar - en hänsynskrävande biotop (3:14 min).

Bergbrant och rasbrant - en hänsynskrävande biotop (4:31 min).

Barrnaturskog - en hänsynskrävande biotop (3:00 min).

Källpåverkad mark och källor - en hänsynskrävande biotop (2:32 min).

Örtrika områden längs vattendrag - en hänsynskrävande biotop (2:49 min).

Örtrika bestånd på kalkrik mark (2:24 min).

Kärr och småvatten - en hänsynskrävande biotop (4:07 min).

Brynmiljö mot jordbruksmark - en hänsynskrävande biotop (3:10 min).

Senast korrigerad: 2020-03-15
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)