Vägbyggnadsmaterial

En väg behöver mängder med av sand- och grusmaterial. Tänk på att allt uttag av vägbyggnadsmaterial påverkar miljön. Naturgrus är en ändlig resurs, se till att hushålla och återanvända.
Bild: Erik Viklund/SKOGENbild

När vägen byggs behövs i stort sett alltid olika slag av sand- och grusmaterial. Det här avsnittet ger en mer grundläggande beskrivning av olika grusmaterial, deras sammansättning, och hur de framställs. I avsnittet Geoteknik och hydrologi repeteras en del av information men i mer fördjupad form. Se den delen som en överkurs, men en viktig sådan!

Tänk på miljön

Tänk på att grus, framför allt naturgrus, är en ändlig resurs. Allt uttag av vägbyggnadsmaterial påverkar miljön. Se därför till att hushålla med materialet och att bara bryta grus där det gör minsta möjliga skada.

Massor från vägkant till terrass

Massorna för att bygga terrassen kommer i normalfallet från skärningar och diken på platsen, eller från sidotag. Ibland behöver massor flyttas längs väglinjen, till exempel när vägen passerar fuktiga, finkorniga eller väldigt blockiga partier. Det är viktigt att ta hänsyn till jordarten, topografin och hydrologin vid linjeföringen av vägen. Med rätt planering kan materialet utnyttjas optimalt med minsta möjliga påverkan på miljön.

Grus och bergkross till överbyggnad

Överbyggnaden utgörs nästan alltid av specialframställt grusmaterial. Det kan vara naturgrus, sorterat moränmaterial eller krossat material. Läs mer om olika material.

Grusmaterial till överbyggnaden hämtas oftast från en täkt. Det kan vara en kommersiell täkt eller en egen husbehovstäkt. De kommersiella täkterna har avancerade kross- och sorteringsverk för att möta Trafikverkets och betongindustrins speciella krav på materialkvalitet. Ibland kan man också utnyttja material i vägkanten som efter sortering kan användas till vägen. Läs mer om täkter.

Senast korrigerad: 2016-11-11
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)