Slarva inte med underhållet

Oavsett hur välbyggd en väg är måste den skötas och underhållas löpande för att vara trafiksäker och långsiktigt lönsam.
Bild: Mats Hannerz

En välbyggd väg med en ordentlig terrass, överbyggnad i rätt material och med god dränering har förutsättningar att klara sig länge innan den behöver rustas. Det är inte ovanligt att skogsbruket kalkylerar med upp till 50 års livslängd på en skogsbilväg. Men oavsett hur bra vägen är från början måste den skötas och underhållas löpande för att vara trafiksäker och långsiktigt lönsam.
Det är lätt att slarva med underhållet, men det kan bli kostsamt i längden. Precis som ett hus som lämnas utan underhåll går det snabbt utför när dikena växer igen, slitlagret nöts bort och tjälskotten lämnas utan åtgärd.

I detta kapitel går vi igenom drift och underhåll av vägen. Det handlar om det årliga underhållet som hyvling och dammbindning. Men också om vägkantsröjning, dikes- och trumrensning och lagning av skador, som normalt inte behöver göras varje år. Förutom underhåll tar vi också upp driftsåtgärden snöröjning.

När vägen till slut blivit så nednött att det inte lönar sig att lappa på den står väghållaren inför beslutet om den ska rustas, eller om det är bättre att bygga en ny. Upprustning av väg tar vi upp i ett annat avsnitt i Skogskunskap.

Planering av vägunderhållet

Under året ska en rad olika arbeten utföras på en väg. Verksamheten ska planeras så att personal, maskiner och material finns tillgängligt, för att utföra:

  • Rätt åtgärd
  • På rätt ställe
  • Vid rätt tid
  • Till rätt standard

Samordna...

Samordning av drift- och underhållsarbetet leder till bättre resursutnyttjande och lägre kostnader. De tre mest effektiva samordningsområdena är:

...vägutnyttjande

Om användningen av vägen koncentreras geografiskt och i tiden kan även driftsåtgärder koncentreras. En väg som används för en avverkning kanske kan utnyttjas under samma period för skogsvård, täkter etc. Då är det mer lönsamt att lägga extra pengar på underhållet.

...maskinutnyttjande

Genom att samordna vägunderhållet så att flera närliggande arbeten görs vid samma tillfälle kan ställ- och flyttkostnaderna hållas nere. En samordning underlättar upphandlingen och gör den dessutom billigare. Kontrollera med grannen, hennes väg kanske också behöver åtgärdas.

...materialanskaffning

Det är dyrt att flytta grus och annat material. Om det krävs större mängder vägbyggnadsmaterial, planera detta väl. Försök att samordna och gemensamt organisera anskaffningen. Samarbete med grannar kan ge stora kostnadsfördelar.

Senast korrigerad: 2016-11-13
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)