Södra Vi, Vimmerby

I Södra Vi växer vårtbjörkssticklingar från korsningar mellan plusträd. Dessutom jämförs olika gallringsstyrkor.
Demonstrationsytan i Södra Vi
Bild: Bo Karlsson

Försöket i Södra Vi, som planterades 1999, består av en klontest baserad på korsningar mellan utvalda plusträd av vårtbjörk. Syftet är att göra ett urval av de bästa klonerna till fröplantager och fortsatt förädling. Planteringsförbandet var 2 m x 2 m och en första röjningsgallring utfördes vintern 2007/08. Från och med 2008 ingår försöket i Skogforsks gallringsserie med björk.

Senast korrigerad: 2016-11-23
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)