Bökö, Osby

I Bökö kan du se hur plusträd av vårtbjörk växer. Dessutom jämförs olika gallringsstrategier.
Bökö demonstrationsyta
Bild: Lars Rytter

Beståndet anlades 1995 som en avkommeprövning för vårtbjörk av nyutvalda plusträd, för att välja ut lämpliga träd till framtida fröplantager. Beståndet har sedan gjorts om till ett gallringsförsök, med tre olika gallringsstrategier, där stamkvistning också ingår.

Ursprungsförbandet var 2 500 plantor per ha. År 2007 fanns det ungefär 800, 1250 och 1600 stammar per ha i de tre behandlingarna, från stark till svag gallring.

Senast korrigerad: 2016-11-23
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)