Järpås, Lidköping

I Järpås jämförs avkommor från plusträd av vårtbjörk. Demonstrationsytan är sedan 2003 främst en demonstration av effekterna av gallring och stamkvistning.
Demonstrationsytan i Järpås
Bild: Lars Rytter

Beståndet anlades 1995 som en avkommeprövning för vårtbjörk av nyutvalda plusträd, för att välja ut lämpliga träd till framtida fröplantager. Beståndet har sedan gjorts om till ett gallringsförsök, med tre olika gallringstrategier, där stamkvistning också ingår. Ursprungligen fanns 2 500 plantor per ha. Nu (år 2007) står det ungefär 800, 1 200 och 1 600 stammar i respektive behandling. Det finns en ogallrad yta som referens.

Senast korrigerad: 2016-11-23
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)