Mer om hyggesfritt skogsbruk

Vill du veta mer om hyggesfritt än det som står i Skogskunskap? Här har vi samlat några rapporter och artiklar.
Många vill veta mer om hyggesfritt, som här på Tönnersjöheden.
Bild: Mats Hannerz

Fördjupa dig

Kunskapsbanken

Skogforsks Kunskapsbank finns artiklar och rapporter från "allt" som Skogforsk publicerat. Sök på lämpligt ord, till exempel "hyggesfri" eller "blädning" så hittar du populära beskrivningar av forskningsresultat, gamla Resultatnummer, Redogörelser eller filmer och nyheter.

Adaptiv skogsskötsel - hyggesfritt

Det är mycket vi inte vet om hyggesfritt skogsbruk. Skogsstyrelsen prioriterar därför detta område i sitt uppdrag med adaptiv skogsskötsel (adaptiv betyder här i princip att skötseln anpassas allt eftersom kunskaperna ökar). Bland annat uppmuntrar man skogsägare att anmäla egna försök med hyggesfritt skogsbruk för att där lära sig mer.

 

Senast korrigerad: 2022-06-03
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)