Prestationer i röjning från SLA

SLA (arbetsgivarorganisationen för skog och lantbruk) har tagit fram prognosunderlag för beräkning av tidsåtgång för röjning.

Tabellen ger en bild av hur prestationen hos professionella röjare påverkas av hur tätt och högt beståndet är.

Tidsåtgången är effektiv tidsåtgång i minuter per hektar under röjningen vid ideala förhållanden. För att få fram den verkliga tidsåtgången måste tillägg göras för gångtid till och från objektet, tankning, skötsel, pauser och uppföljning. Dessutom måste tillägg göras för försvårande omständigheter (röjgranar, luckighet, besvärlig terräng m.m.).

  Antal röjstammar per hektar                  
Medelhöjd, meter 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
1 89 107 125 143 161 178 195 213 229 246
2 96 121 146 170 194 218 241 263 285 307
3 103 135 167 198 228 257 286 315 342 368
4 110 150 188 226 262 297 331 365 397 429
5 117 163 209 251 293 338 379 413 453 490
6 124 177 230 278 326 378 425 463 509 551

 

Exempel på tillägg för försvårande omständigheter, procent:

  • 20 % andel röjgranar med lågt sittande grenar -> 15 % tillägg
  • Något hindrande terräng och avverkningsrester etc. -> 5 % tillägg
  • Måttlig inverkan av andra hinder -> 10 % tillägg

Uppgifterna om tidsåtgång är hämtade från Prognosunderlag -Motormanuell röjning och förrensning, SLA Norr 1991.

Prognoserna bygger i grunden på Redogörelse nr 7, 1986, Forskningsstiftelsen Skogsarbeten.

Senast korrigerad: 2016-11-24

Kommentarer (0 st)