Kostnader och prestationer i röjning

Kostnaden för röjning varierar mellan några hundra kronor och upp till 10 000 kronor per hektar beroende på stamantal, stamdiameter, områdets storlek och förhållanden.

Kommentarer (4 st)

Åsmund Nilsen · 2017-05-31
Är beräkningsverktyget "up to date"?
Skogskunskap · 2017-05-31
Hej Åsmund, Verktyget bygger på gamla prestationsnormer men så länge inga nya tas fram får vi nöja oss med dessa. Dagsverkskostnaden kan förstås variera stort mellan olika entreprenörer, och därför kan du som användare justera denna kostnad. Verktyget ger en indikation på hur röjningskostnaden varierar med täthet och höjd på beståndet, det ska inte användas som underlag för ett avtal i skarpt läge.
Andreas Selmosson · 2017-06-03
Hur definieras ett dagsverke i det här fallet? Är det åtta timmars effektivt arbete på plats eller räknas det på något annat sätt? Kostnaden antar jag är exkl moms?
Skogskunskap · 2017-06-03
Hej Andreas, Ett dagsverke är en 8 timmars arbetsdag så som den beräknas vid lönesättning. Här ingår alltså gång på platsen, raster, utrustningsvård och andra naturliga pauser från själva röjningen. Priserna är exklusive moms.