Kostnader och prestationer i röjning

Kostnaden för röjning varierar mellan några hundra kronor och upp till 10 000 kronor per hektar beroende på stamantal, stamdiameter, områdets storlek och förhållanden.

Tänk på att våra beräkningsverktyg bygger på modeller som är mer eller mindre grova förenklingar av verkligheten. Modellerna kommer aldrig att ge det sanna resultatet för ett enskilt skogsbestånd eftersom de inte kan väga in beståndets alla egenskaper. Däremot ger resultaten en bild av hur ett genomsnittligt bestånd av din typ ser ut eller beter sig. 

Kommentarer (7 st)

Oskar · 2022-12-15
Det känns som att detta verktyg ger en "glädjekalkyl" över röjningskostnad och skapar falska förväntningar hos markägare. Har ni justerat till dagens timpeng på röjare?
Svar från Skogskunskap · 2022-12-15

Hej Oskar, se mitt svar till tidigare frågeställare. Du kan alltså justera dagsverkskostnaden själv, denna varierar ju. Men vi ser över om vi ska använda ett högre defaultvärde (sannolikt är det så). / Skogskunskap

Jonathan · 2019-03-27
Konstigt att man bara kan klicka in 8000 stam per hektar. Ibland kan det ju vara mycket mer stammar än så
Svar från Skogskunskap · 2019-03-27
Hej Jonathan, Tyvärr sträcker sig inte data bakom siffrorna längre än så. Skulle vi gå högre upp skulle vi få extrapolera och gissa för mycket. Intresset för denna typ av tidsstudier på manuellt arbete är dessvärre inte så stort numera, men det vore väldigt bra om funktionerna bakom verktyget kunde bli mera aktuella, det håller vi med om. / Skogskunskap
Nisse · 2019-03-18
är detta för arbetet eller ingår utrustning,bränsle etc?
Svar från Skogskunskap · 2019-03-18
Hej Nisse, Verktyget ger en bild av hur kostnaden förändras när beståndet blir tätare eller högre och du kan själv ange vilken dagsverkskostnad du vill sätta. Här är det fritt fram att bestämma om man vill lägga in bränsle och andra omkostnader eller bara ta upp lönekostnaden. / Skogskunskap
Skogskunskap · 2017-06-03
Hej Andreas, Ett dagsverke är en 8 timmars arbetsdag så som den beräknas vid lönesättning. Här ingår alltså gång på platsen, raster, utrustningsvård och andra naturliga pauser från själva röjningen. Priserna är exklusive moms.
Andreas Selmosson · 2017-06-03
Hur definieras ett dagsverke i det här fallet? Är det åtta timmars effektivt arbete på plats eller räknas det på något annat sätt? Kostnaden antar jag är exkl moms?
Skogskunskap · 2017-05-31
Hej Åsmund, Verktyget bygger på gamla prestationsnormer men så länge inga nya tas fram får vi nöja oss med dessa. Dagsverkskostnaden kan förstås variera stort mellan olika entreprenörer, och därför kan du som användare justera denna kostnad. Verktyget ger en indikation på hur röjningskostnaden varierar med täthet och höjd på beståndet, det ska inte användas som underlag för ett avtal i skarpt läge.
Åsmund Nilsen · 2017-05-31
Är beräkningsverktyget "up to date"?